Sesja Świąteczna w Gminie Czorsztyn

Fot. Arch. UG Czorsztyn 2015.12.30 17:50 / news / czytano 2666 / opinie 0

28 grudnia 2015 r. w remizie OSP w Mizernej odbyła się tradycyjnie już świąteczna sesja Rady Gminy Czorsztyn będąca okazją do podsumowań kończącego się roku i wytyczenia planów na rok nadchodzący.

W sesji uczestniczyli radni, sołtysi oraz władze Gminy Czorsztyn a także zaproszony, jako gość honorowy Pan Kazimierz Wolski przedsiębiorca podhalański, mieszkaniec Mizernej. Tadeusz Wach Wójt Gminy Czorsztyn w asyście Rafała Jandury Zastępcy Wójta, Stanisława Chmiela Przewodniczącego Rady Gminy a także Władysława Mikołajczyka sołtysa Mizernej złożył na ręce lokalnego przedsiębiorcy serdeczne podziękowania za pracę oraz zaangażowanie na rzecz sołectwa Mizerna, której przykładem było realne wsparcie podczas prac remontowych wykonanych w remizie OSP. Wójt podkreślił, że taka postawa przynosi nie tylko wymierne efekty, ale zachęca także innych mieszkańców do angażowania się w życie lokalnej społeczności.  

Sesję świąteczną rozpoczęto od repertuaru świąteczno-kolędowego w wykonaniu dzieci i młodzieży z zespołu „Mali Maniowianie”, który pod okiem Katarzyny Dobrzańskiej zaprezentował tradycyjne, góralskie kolędy. 

Po tym świątecznym akcencie radni rozpoczęli właściwą pracę, której głównym punktem było uchwalenie budżetu na 2016 rok, a także sprawy bieżące. Poniżej podsumowanie pracy radnych: 

1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Czorsztyn na 2015 rok. Rada podjęła Uchwałę nr XI/101/2015 – uchwała podjęta została jednogłośnie.

2. Podjęcie uchwały w sprawie Uchwały budżetowej Gminy Czorsztyn na 2016 rok. Rada podjęła Uchwałę nr XI/102/2015 tym samym budżet zatwierdzono jednogłośnie. Po zatwierdzeniu projektu budżetu na kolejny rok, Tadeusz Wach Wójt Gminy Czorsztyn podziękował radnym oraz sołtysom za dotychczasową współpracę oraz zaangażowanie. Szczególne słowa podziękowania skierował w stronę Skarbnik Gminy Czorsztyn, która na bieżąco czuwa nad realizacją i wykonaniem budżetu gminnego. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czorsztyn na lata 2016-2020. Rada podjęła Uchwałę nr XI/103/2015- uchwała podjęta została jednogłośnie.

4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do 1 m3 ścieków bytowych pochodzących z gospodarstw domowych. Rada podjęła Uchwałę nr XI/104/2015- uchwała podjęta została jednogłośnie. Dopłata z budżetu gminy do 1 m3 odprowadzanych ścieków bytowych została pozostawiona na poziomie z roku poprzedniego i wynosić będzie 1,50 netto. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły podstawowej i gimnazjum posiadających obwód, prowadzonych przez Gminę Czorsztyn oraz określania dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów. Rada podjęła Uchwałę nr XI/105/2015- uchwała podjęta została jednogłośnie. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic na terenie miejscowości Maniowy.Rada podjęła Uchwałę nr XI/106/2015. W miejscowości Maniowy nadano dwie nowe nazwy ulic tj. Pod Kościołem oraz Księża Droga. Uchwała została podjęta 11 głosami „za” (3 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”).

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok. Rada podjęła Uchwałę nr XI/107/2015- uchwała podjęta została jednogłośnie.

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Czorsztyn na 2016 rok. Rada podjęła Uchwałę nr XI/108/2015- uchwała podjęta została jednogłośnie.
 
Podsumowaniem bieżącego roku była prezentacja inwestycji, jakie w 2015 roku przeprowadzono w Gminie Czorsztyn, a którą prezentujemy poniżej. Podczas świątecznej sesji nie zabrakło również życzeń oraz tradycyjnego łamania opłatkiem. Sesję zakończono wesołym, świątecznym akcentem w postaci nagrania, na którym włodarze gmin leżących głównie na terenie powiatu nowotarskiego, w tym Wójt Gminy Czorsztyn śpiewają tradycyjne, polskie kolędy.
Autor: Aneta Markus
Zdjęcia: Arch. UG Czorsztyn
Dodaj do:


reklama

reklama

Nasi Partnerzy
Gmina Ochotnica Dolna Zwizek Podhalan w Polsce Miejski Ośrodek Kultury w Szczawnicy Moutain Touch
Polecane serwisy turystyczne
Pieniny Szczawnica Czorsztyn
Misja Pienińskiego Portalu Informacyjnego Pieninyinfo.pl;
Wspieranie turystyki, biznesu, edukacji, przedsięwzięć o charakterze sportowym, kulturalnym, prospołecznym, proekologicznym oraz podnoszenie poziomu i jakości wewnętrznej współpracy społeczności Pienin i najbliższych okolic.

Copyright © s.m.art since 2004
Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w polityce plików cookie.X zamknij