Zabezpieczone pieniądze na stypendia sportowe

Fot. Janusz Wojtarowicz 2013.03.03 09:45 / news / czytano 2495 / opinie 0

Miasto Szczawnica zabezpieczyło 20 tysięcy w budżecie, zawodnicy oraz kluby sportowe mają w tym roku po raz pierwszy możliwość składania wniosków o przyznanie stypendiów. 

Na ostatniej Sesji Rady Miejskiej w Szczawnicy jednogłośnie został zaakceptowany projekt uchwały w sprawie regulaminu określającego szczegółowe zasady, tryb przyznawania stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.

- Dotychczas przyznawałem jednorazowe nagrody za wybitne osiągnięcia przede wszystkim naszym kajakarzom górskim. Zdobywali medale mistrzostw Europy czy w przypadku Mateusza Polaczyka mistrzostw Świata. Była to jednorazowa pomoc. W przypadku przyznania stypendium sportowego zasady są bardzo czytelne – konkretny wynik powoduje, że gratyfikacja finansowa jest udzielana. Głównym celem tej inicjatywy jest stała pomoc dla wybitnych sportowców w przygotowywaniu się do kolejnych zawodów, a tym samym dalszy wzrost osiągnięć sportowych – mówi Grzegorz Niezgoda – Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica.

Stypendium sportowe może otrzymać zawodnik, który ma miejsce zamieszkania na terenie Szczawnicy i nie jest członkiem klubu sportowego mającego siedzibę i działającego na terenie innej gminy. Wysoki wynik finansowy to medal olimpijski, mistrzostwa Świata czy Europy, jak również medal mistrzostw Polski. Wysokość ewentualnego stypendium zależy zarówno od zajętego miejsca jak również od tego czy wynik został osiągnięty w kategorii seniora czy juniora. Przykładowo złoty medal olimpijski to 2000 zł miesięcznie wypłacane do czasu kolejnej olimpiady, złoty medal mistrzostw Świata seniorów to 1000 zł miesięcznie do czasu kolejnych zawodów tej rangi.

- Regulamin stypendiów sportowych ma też na celu zachęcić naszych zawodników do stałego reprezentowania naszego Klubu Sportowego Pieniny. Stąd też te zapisy dotyczące reprezentacji klubu i miejsca zamieszkania. Natomiast na mój wniosek jest odstępstwo od tej zasady, gdzie jako Burmistrz mogę w wyjątkowych przypadkach po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Edukacji i Spraw Społecznych Rady Miejskiej przyznać stypendium zawodnikowi będącemu członkiem klubu sportowego mającego siedzibę i działającego na terenie innej gminy. Zapis ten jest podyktowany aktualną sytuacją gdzie nasi mieszkańcy reprezentują inne kluby ale zarazem reprezentują Szczawnicę, czego przykładem może być chociażby Mateusz Polaczyk. W takim wypadku decyzję podejmuję po konsultacji z Komisją Edukacji. Natomiast w przyszłości będziemy wnikliwie przyglądać się motywom zmian klubowych przez naszych kajakarzy i powodom takich ich  decyzji – Grzegorz Niezgoda.

Kwota stypendium sportowego będzie stanowiła sumę kwot przypadających za poszczególne osiągnięcia i będzie poprzedzona wnioskiem klubu sportowego, Rady Sportu, Komisji Rady Miejskiej czy też Burmistrza Miasta.

- W najbliższych dniach zrobimy analizę statystyczną wyników sportowych za 2012 rok i przygotujemy odpowiednie wnioski o stypendia. W budżecie tegorocznym jest zabezpieczona stosowna kwota i faktycznie stypendia będą wypłacane z wyrównaniem za te dwa miesiące, które są już za nami. – Grzegorz Niezgoda – Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica. 

Źródło: UMiG Szczawnica
Zdjęcia: Janusz Wojtarowicz
Dodaj do:


reklama

reklama

Nasi Partnerzy
Gmina Ochotnica Dolna Zwizek Podhalan w Polsce Miejski Ośrodek Kultury w Szczawnicy Moutain Touch
Polecane serwisy turystyczne
Pieniny Szczawnica Czorsztyn
Misja Pienińskiego Portalu Informacyjnego Pieninyinfo.pl;
Wspieranie turystyki, biznesu, edukacji, przedsięwzięć o charakterze sportowym, kulturalnym, prospołecznym, proekologicznym oraz podnoszenie poziomu i jakości wewnętrznej współpracy społeczności Pienin i najbliższych okolic.

Copyright © s.m.art since 2004
Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w polityce plików cookie.X zamknij