IV Masowy Szczawnicki Bieg Niepodległości

Fot. 2013.10.31 11:58 / news / czytano 3989 / opinie 0

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Szczawnicy i Miejski Ośrodek Kultury w Szczawnicy organizują 11. listopada IV Masowy Szczawnicki Bieg Niepodległości.

REGULAMIN ZAWODÓW W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH
IV MASOWEGO SZCZAWNICKIEGO BIEGU NIEPODLEGŁOŚCI

1. Organizatorzy: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Szczawnicy i Miejski Ośrodek Kultury w Szczawnicy
2. Patronat honorowy: Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica
3. Cele imprezy: 
 • bieg dla upamiętnienia 95 Rocznicy Odzyskania Niepodległości Narodowej,
 • popularyzacja biegów jako naturalnej formy spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu,
 • promowanie zdrowego stylu życia oraz integracja pokoleń mieszkańców miasta,
 • zachęcenie najzdolniejszych do podjęcia systematycznych zajęć treningowych z lekkiej atletyki,
 • promocja miasta i regionu.
4. Termin 11 listopada 2013r. (poniedziałek)
5. Miejsce: Szczawnica
6. Trasa: w zależności od grupy wiekowej, różne trasy okrężne wokół Grajcarka – promenada – ścieżka pieszo-rowerowa – załącznik nr1
7. Start / meta: Przy karczmie „U Polowacy” 
8. Biuro zawodów: Karczma „U Polowacy”
9. Wyżywienie uczestników: Karczma „U Polowacy”
każda grupa wiekowa po ukończonym biegu ma możliwość skorzystania z gorącego napoju i ciepłego posiłku.
10. Kategorie wiekowe i długość trasy:
 • Rocznik 2003 i mł. (klasa IV i młodsi) – dystans 500m
 • Rocznik 2002 - 2001 (klasy V i VI) – dystans 1000m
 • Rocznik 2000 – 1998 (klasy I-III gimn.) – dystans 1500m
 • Rocznik 1997 – 1995 (szkoły ponad gimnazjalne) – 2500m
 • Kategoria OPEN 1994 i starsi – dystans 5000m
11. Sposób przeprowadzenia zawodów:
 • w zawodach biorą udział uczniowie szkół oraz biegacze amatorzy, nie uprawiający konkurencji biegowych wyczynowo,
 • zgłoszenie musi zawierać: imię i nazwisko, rok urodzenia, kategorię wiekową, nazwę szkoły (organizacji, instytucji, klubu),
 • zgłoszenia grupowe należy nadsyłać w terminie wyłącznie do 6 listopada 2013 do godz. 24:00 na adres: bieg@sp1.szczawnica.pl, 
 • indywidualne zgłoszenia zawodnika można dokonać przed zawodami,
 • zawodnicy startują z karteczkami startowymi, które przekażą sędziemu po ukończeniu biegu (odbiór kart przed zawodami),
 • na kartkę startową należy wpisać drukowanymi literami: imię i nazwisko, rok urodzenia, kategorię wiekową oraz nazwę szkoły (organizacji, instytucji, klubu),
 • zawody zaczynamy od biegów najmłodszych kategorii wiekowych,
 • dowolna liczba startujących.
12. Program imprezy:
 • 10.00 – 10.45 – zapisy, potwierdzenie zgłoszeń oraz odbiór karteczek startowych
 • 11.00 – start I najmłodszej kategorii wiekowej 
 • 11.15 - start II kategorii wiekowej (kl V-VI)
 • 11.30 - start III kategorii wiekowej (kl I-III gimn.)
 • 11.50 - start kategorii szkoły ponad gimnazjalne
 • 12.15 - start kategorii OPEN
 • 13.00 – podsumowanie zawodów, wręczenie nagród 
13. Klasyfikacja punktowa:
 • podczas zawodów będzie prowadzona drużynowa punktacja szkół (organizacji, instytucji, klubów),
 • wszyscy zawodnicy punktują (np. jeśli w kategorii występuje 30 zawodników to I m – 30pkt. itd. aż do XXX m – 1pkt.).
14. Nagrody:
 • w poszczególnych kategoriach wiekowych za zajęcie miejsc I-III pamiątkowe medale oraz nagrody rzeczowe,
 • za zajęcie miejsc I-X dyplomy pamiątkowe,
 • za zajęcie miejsc I-III w punktacji generalnej puchary okolicznościowe,
 • puchar dla najmłodszego i najstarszego zawodnika,
 • za uczestnictwo w biegu niezależnie od zajętej lokaty pamiątkowe upominki.
15. Postanowienia końcowe:
 • organizatorzy zastrzegają możliwość, spowodowanych okolicznościami zmian w godzinach rozpoczęcia poszczególnych punktów programu, o czym uczestnicy będą informowani na bieżąco na miejscu startu/mety,
 • biegi rozegrane zostaną bez względu na pogodę,
 • organizatorzy zabezpieczą opiekę medyczną w czasie trwania zawodów,
 • każdy zawodnik powinien posiadać zezwolenie lekarskie, lub zgodę rodziców, dopuszczamy formę oświadczenia pisemnego zawodnika o zdolności do uczestnictwa w biegu (załącznik nr 2 i 3). Zgody i oświadczenia zawodników drużyn szkolnych, organizacji, instytucji, klubów zbierają i przechowują opiekunowie lub kapitanowie drużyn. Zaświadczenia lekarskie lub oświadczenia zawodników indywidualnych należy złożyć w biurze zawodów.
 • organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione i zgubione oraz za kontuzje poniesione przez zawodników przed w trakcie i po zawodach,
 • uczestnicy zawodów otrzymają po zawodach swojej kategorii ciepły posiłek i napoje
 • wręczenie medali, dyplomów i nagród rzeczowych oraz podsumowanie klasyfikacji drużynowej nastąpi po rozegraniu wszystkich biegów i odbędzie się na terenie karczmy „U Polowacy”,
 • udział w zawodach jest bezpłatny,
 • organizatorzy ubezpieczają zawodników NW,
 • zawodnicy startują w butach bez kolców (nawierzchnia kostka brukowa),
 • zawodnicy przebierają się do zawodów we własnym zakresie,
 • obowiązuje strój sportowy odpowiedni do panujących warunków atmosferycznych,
 • ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.ZAŁĄCZNIK NR 1

TRASA ŻÓŁTA – długość trasy ok. 500m, kategoria szkoła podstawowa roczniki 2003r i młodsi; start ścieżka pieszo-rowerowa na wysokości mostku przy parku linowym, bieg wzdłuż Grajcarka po ścieżce pieszo-rowerowej do karczmy „U Polowacy”, meta na mostku u wylotu ul. Nad Grajcarkiem. Rocznik 2003 i mł. (klasa IV i młodsi) – dystans 500m. Start godz. 11:00.

TRASA ZIELONA – długość trasy ok. 1000m, kategoria szkoła podstawowa roczniki 2002r-2001r; start promenada spacerowa (karczma „U Polowacy”), bieg promenadą w stronę centrum do mostku przy parku linowym, przez mostek na ścieżkę pieszo-rowerową, ścieżką pieszo-rowerową do mostku u wylotu ul. Nad Grajcarkiem, meta na mostku. Rocznik 2002 - 2001 (klasy V i VI) – dystans 1000m. Start godz. 11:15.
TRASA NIEBIESKA – długość trasy ok. 1500m, kategoria gimnazjum roczniki 2000r-1998r; start promenada spacerowa (karczma „U Polowacy”), bieg promenadą w stronę centrum do mostku kolei linowej Palenica, przez mostek na ścieżkę pieszo-rowerową, ścieżką pieszo-rowerową do mostku u wylotu ul. Nad Grajcarkiem, meta na mostku. Rocznik 2000 – 1998 (klasy I-III gimn.) – dystans 1500m. Start godz. 11:30.
TRASA CZERWONA – długość trasy ok. 2500m, kategoria szkoły ponad gimnazjalne roczniki 1997r-1995r; start promenada spacerowa (karczma „U Polowacy”), bieg promenadą w stronę centrum do mostku kolei linowej Palenica, przez mostek na ścieżkę pieszo-rowerową, ścieżką pieszo-rowerową do mostku u wylotu ul. Flisackiej, przez mostek na promenadę spacerową, promenadą spacerową w stronę centrum do karczmy „U Polowacy”, meta na mostku. Rocznik 1997 – 1995 (szkoły ponad gimnazjalne) – 2500m. Start godz. 11:50.
TRASA CZARNA – długość trasy ok. 5000m, kategoria open roczniki 1994r i starsi; start promenada spacerowa (karczma „U Polowacy”), bieg promenadą w stronę centrum do mostku kolei linowej Palenica, przez mostek na ścieżkę pieszo-rowerową, ścieżką pieszo-rowerową do mostku u wylotu ul. Flisackiej, przez mostek na promenadę spacerową, promenadą spacerową w stronę centrum do karczmy „U Polowacy” (dwie pętle), meta na mostku. Kategoria OPEN 1994 i starsi – dystans 5000m. Start godz. 12:15.
 

ZAŁĄCZNIK NR 2

ZGODA


Wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki …………………………….. w IV Szczawnickim Biegu Niepodległości, który odbędzie się 11 listopada 2013r. Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych mojego dziecka do udziału w tej imprezie.………………………………
podpis rodzica 
(prawnego opiekuna)


ZAŁĄCZNIK NR 3

OŚWIADCZENIE


Ja……………………………………………… niżej podpisany oświadczam, że nie mam przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w IV Szczawnickim Biegu Niepodległości, który odbędzie się 11 listopada 2013r i startuje w nim na własną odpowiedzialność.


 ………………………………
własnoręczny podpis
Źródło: SP im. H. Sienkiewicza w Szczawnicy
Dodaj do:


reklama

reklama

Nasi Partnerzy
Gmina Ochotnica Dolna Zwizek Podhalan w Polsce Miejski Ośrodek Kultury w Szczawnicy Moutain Touch
Polecane serwisy turystyczne
Pieniny Szczawnica Czorsztyn
Misja Pienińskiego Portalu Informacyjnego Pieninyinfo.pl;
Wspieranie turystyki, biznesu, edukacji, przedsięwzięć o charakterze sportowym, kulturalnym, prospołecznym, proekologicznym oraz podnoszenie poziomu i jakości wewnętrznej współpracy społeczności Pienin i najbliższych okolic.

Copyright © s.m.art since 2004
Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w polityce plików cookie.X zamknij