Szczawnica z mniejszym budżetem w 2016 roku o ponad 10 mln

Fot. Arch. UMiG Szczawnica 2016.01.01 11:08 / news / czytano 3195 / opinie 0

Na ostatniej Sesji Rady Miasta Szczawnica w 2015 roku został przyjęty budżet Miasta na kolejny 2016 rok. Po odczytaniu pozytywnych opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji Rady Miasta oraz wystąpieniu burmistrza dokument został jednogłośnie przyjęty przez szczawnickich radnych.

W swoim wystąpieniu Burmistrz Miasta przedstawił ogólne założenia przyjęte przy opracowaniu dokumentu i będące podstawą do podejmowania decyzji i dystrybucji środków pieniężnych w przyszłym roku. Zarówno planowane dochody jak i ich wydatkowanie jest oparte na środkach własnych pochodzących z należnych podatków i subwencji przekazywanych miasto. W projekcie budżetu na tym etapie nie zostały zaplanowane jakiekolwiek przedsięwzięcia z udziałem środków zewnętrznych. Zgodnie z założeniami w ciągu roku budżetowego poprzez zmiany będą wprowadzane dodatkowe inwestycje i przedsięwzięcia na które miasto pozyska środki. Konstrukcja budżetu określa dochody na poziomie 20 mln 725 tys. zł., a wydatki na poziomie 22 mln 696 tys. zł. Budżet 2015 roku opiewał w Szczawnicy na kwotę ponad 32 mln złotych (dochody) a wydatki - ponad 35 mln złotych.

Po realizacji w 2015 roku na terenie miasta i gminy dużych rekordowych pod względem finansowym inwestycji na które łącznie zostało przeznaczonych blisko 50 mln zł z uwzględnieniem kanalizacji sanitarnej realizowanej przez PPK, w przyszłym 2016 roku planowane inwestycje to 2 mln 850 tys. zł.

W swoim wystąpieniu Burmistrz Miasta Grzegorz Niezgoda podzielił planowane przedsięwzięcia na trzy grupy. Pierwszą najważniejszą pozycja inwestycyjną jest udział miasta w realizacji przez Powiat Nowotarski dalszej przebudowy drogi Szczawnica – Jaworki. Zgodnie z decyzją Rady Miasta w Szczawnicy władze samorządowe zadeklarowały udział w projekcie wartym łącznie 5 mln zł i przeznaczyły jako wkład własny 1 mln 125 tys. zł. Pozostała część pochodzić będzie z budżetu powiatu w kwocie 1 mln 125 tys. zł oraz z przyznanej dotacji w ramach tzw. programu przebudowy dróg lokalnych.

Na drogi gminne ze środków własnych zostanie wydatkowanych 486 tys zł. Z ważniejszych przedsięwzięć które znalazły się w przyszłorocznym budżecie można wymienić : modernizację ul. Kowalczyk, modernizację obiektu mostowego na ulicy Biała Woda w Jaworkach, modernizację ulic Bereśnik i Pod Sadami oraz Słona Młaka w Szlachtowej. 

W ramach dalszej rozbudowy sieci wodociągowej będzie w 2016 roku realizowana budowa sieci wodociągowej wraz z przepompownią w Szlachtowej z doprowadzeniem miejskiej wody do szkoły podstawowej.

W zakresie poprawy infrastruktury turystycznej w przyszłym roku planowane są dwa zadania. Budowa pomostu dla ruchu pieszego łączącego parking w Pieninach z promenadą spacerową oraz remont murów od przystani flisackiej w kierunku drogi powiatowej. 

Wydatki bieżące związane z pomocą społeczną, oświatą i wychowaniem, administracją oraz środkami związanymi z Miejskim Ośrodkiem Kultury zostały zaplanowane na poziomie porównywalnym do wykonania w tych działach w roku 2015. Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi która jest ważnym elementem finansów samorządowych wynosi 180 tys. zł. W swoim wystąpieniu Burmistrz akcentował potrzebę zwiększenia dochodów bieżących oraz szczególny nadzór nad wydatkami bieżącymi.
Autor: Oprac. red.
Źródło: UMiG Szczawnica
Zdjęcia: Arch. UMiG Szczawnica
Dodaj do:


reklama

reklama

Nasi Partnerzy
Gmina Ochotnica Dolna Zwizek Podhalan w Polsce Miejski Ośrodek Kultury w Szczawnicy Moutain Touch Poxitel
Polecane serwisy turystyczne
Pieniny Szczawnica Czorsztyn
Misja Pienińskiego Portalu Informacyjnego Pieninyinfo.pl;
Wspieranie turystyki, biznesu, edukacji, przedsięwzięć o charakterze sportowym, kulturalnym, prospołecznym, proekologicznym oraz podnoszenie poziomu i jakości wewnętrznej współpracy społeczności Pienin i najbliższych okolic.

Copyright © MAPI
Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w polityce plików cookie.X zamknij