Do kościoła po nowych schodach

Fot. 2021.08.29 16:22 / news / czytano 2388 / opinie 0

Jest koncepcja przebudowy schodów do kościoła parafialnego w Szczawnicy od strony ulicy Szalaya.

W ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Podniesienie walorów architektonicznych połączenia ul. Szalaya z uzdrowiskową częścią miasta. Przebudowa schodów od ul. Szalaya do ul. Jana Wiktora wraz z deptakiem do kościoła poprzez zastosowanie nowych rozwiązań materiałowych, zieleni, miejsc odpoczynku, oświetlenia”, została opracowana koncepcja przebudowy schodów terenowych, budowy obiektów małej architektury w miejscu publicznym, budowy wewnętrznej instalacji elektroenergetycznej – oświetleniowej o napięciu znamionowym do 1kv oraz przebudowa instalacji odwadniającej. Koncepcja została wstępnie zatwierdzona przez Urząd Miasta i Gminy Szczawnica oraz ks. proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej w Szczawnicy z drobnymi poprawkami.

Na wykonanie zadania zostały pozyskane środki finansowe z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych.

PROJEKTUJE SIĘ:
- PRZEBUDOWĘ SCHODÓW PRZED BRAMĄ KOŚCIELNĄ
a) wymiana nawierzchni na stopnie blokowe, granitowe z zachowaniem wysokości max. stopnia 17 cm, głębokość 30 cm;
b) nowa poręcz dostosowaną do przepisów techniczno-budowlanych;
-PRZEBUDOWĘ DEPTAKA „DROGI KRZYŻOWEJ”
a) podział deptaka na 2 strefy: -strefa 1: pochylnia, strefa 2: schody z chodnikami, pośrodku murek z balustradami;
b) stosując podział na schody i pochylnię wymagane budowa balustrad;
c) projektuje się balustrady pełnościenne z murów żelbetowych, obłożonych kamieniem granitowym, strzegomskim, płomieniowanym
oraz poręcz ze stali nierdzewnej, rozbiórka muru od strony ul. Szalaya, zachowanie muru z kapliczkami „Drogi Krzyżowej”;
d) na początku i końcu deptaka „Drogi Krzyżowej” projektuje się schody terenowe, jednobiegowe w celu dostosowania niwelaty terenu
do obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych;
e) nachylenie spoczników 2%, nachylenie pochylni 10%, nachylenie chodników 6%;
f) oświetlenie poprzez zastosowanie kinkietów świecących w dół na spocznikach oraz przed pierwszym stopniem w biegu;
-PRZEBUDOWA SCHODÓW TERENOWYCH ŁĄCZĄCYCH UL. SZALAYA Z UL. JANA WIKTORA
a) rozbiórka murów oporowych; mury w złym stanie technicznym, brak informacji o budowie muru, iniekcja nieopłacalna ze względów
ekonomicznych, pozostawienie muru niemożliwe ze względów technicznych;
b) budowa nowych murów oporowych, żelbetowych, obkładka kamienna granitowa (granit strzegomski);
c) podział schodów terenowych na 4 biegi schodowe (14-15 stopni w biegu, stopnie wygodne h=15cm, szerokość 35cm);
d) środkowy spocznik schodowy tworzący mały plac, miejsce wypoczynku w „kieszeni’, siedzisko granitowe, donice z zielenią;
e) spocznik środkowy połączony z projektowanymi schodami do budynku „Domu Pielgrzyma”;
f) wykorzystanie skarpy w celu stworzenia kaskadowego miejsca wypoczynku z „ogrodami” - może posadzić zioła, jako ogród św. Kingi;
g) oświetlenie poprzez zastosowanie kinkietów świecących w dół na spocznikach oraz przed pierwszym stopniem w biegu;
-BUDOWA SCHODÓW DO BUDYNKU „DOM PIELGRZYMA”
a) połączenie schodów do budynku ze środkowym spocznikiem schodów terenowych oraz z terenem prywatnym
b) podkreślenie linii wejścia poprzez budowę muru równoległego do osi budynku z elegancką balustradą
c) podświetlenie spocznika
-ODWODNIENIE
Projektuje się odwodnienie poprzez zastosowanie koryt betonowych, liniowych z kratką na spocznikach, odprowadzenie wód
powierzchniowych do studzienki w chodniku, pas drogowy drogi powiatowej.
Autor: Oprac. red.
Źródło: FB Grzegorza Niezgody
Dodaj do:


reklama

reklama

Nasi Partnerzy
Gmina Ochotnica Dolna Zwizek Podhalan w Polsce Miejski Ośrodek Kultury w Szczawnicy Moutain Touch Poxitel
Polecane serwisy turystyczne
Pieniny Szczawnica Czorsztyn
Misja Pienińskiego Portalu Informacyjnego Pieninyinfo.pl;
Wspieranie turystyki, biznesu, edukacji, przedsięwzięć o charakterze sportowym, kulturalnym, prospołecznym, proekologicznym oraz podnoszenie poziomu i jakości wewnętrznej współpracy społeczności Pienin i najbliższych okolic.

Copyright © MAPI
Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w polityce plików cookie.X zamknij