Gaz w Szczawnicy do 2020 roku

Fot. Magdalena Wojtarowicz 2015.12.30 11:15 / news / czytano 3558 / opinie 0

Gazyfikacja Szczawnicy i gmin ościennych będzie możliwa po doprowadzeniu gazociągu od strony Słopnic. Przedstawiciele Polskiej Spółki Gazownictwo mówili wczoraj w szczawnickim magistracie o planach i aktualnej sytuacji dotyczącej projektu gazyfikacji.  

W spotkaniu, które zorganizował Grzegorz Niezgoda burmistrz Szczawnicy wzięli udział przedstawiciele gmin ościennych, przez które planowane jest poprowadzenie gazociągu oraz reprezentanci inwestora, czyli Polskiej Spółki Gazownictwa Oddziału w Tarnowie wraz z przedstawicielami z Limanowej i Jasła.

Spotkanie otworzyła obszerna informacja na temat historii powstania spółki, a w szczególności na temat oddziału w Tarnowie, który swoją działalnością obejmuje najbardziej zgazyfikowany rejon kraju - województwa małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie i lubelskie. Około 75% gmin tego obszaru zostało już do tej pory zgazyfikowane.

W przygotowanej prezentacji multimedialnej szczegółowo zaprezentowany został projekt gazyfikacji rejonu Szczawnicy, który zakłada wykonanie gazociągu o łącznej długości 73,07 km, prowadzącego ze Słopnic poprzez Kamienicę, Łącko, Ochotnicę Dolną, Krościenko n/D do Szczawnicy. Wartość projektu oszacowana została na kwotę blisko 31,5 mln złotych netto, z czego oczekiwane dofinansowanie, pozwalające na uzyskanie przez spółkę zakładanego efektu ekonomicznego, musi wynieść 18 mln złotych, biorąc pod uwagę, iż podatek od nieruchomości wynosić będzie blisko 590 000 złotych rocznie.

Realizacja projektu z uwagi na zakres rzeczowy i możliwości pozyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowę, podzielona zostanie na cztery etapy:
  • I etap obejmować będzie budowę 13,5 km gazociągu wysokiego ciśnienia od stacji gazowej - Słopnice do miejscowości Zbludza, gdzie ponadto powstanie stacja redukująca ciśnienie, 
  • II etap dotyczyć będzie budowy 30,1 km gazociągu rozdzielczego - średniego ciśnienia,
  • III etap odnosić się będzie do wykonania na terenie Szczawnicy około 17,1 km sieci gazowej wraz z przyłączami  dla odbiorców II grupy przyłączeniowej czyli dla odbiorców, których pobór jest większy od 10m3/godz. 
  • IV etap docelowo obejmować będzie zaledwie 12,4 km odcinek gazociągu średniego ciśnienia (przy planowanym pierwotnie odcinku 30km) na terenie gmin zlokalizowanych na  trasie projektowanej inwestycji, wiąże się to z brakiem zgody mieszkańców na wejście inwestora w teren. 
Projekt gazyfikacji gmin pienińskich oraz innych gmin przez, przez które poprowadzony zostanie projektowany gazociąg wiąże się również z pewnym ryzykiem i zagrożeniem w zakresie realizacji przedsięwzięcia. Wśród czynników ryzyka nie sposób nie wymienić trudnych warunków terenowych, w których realizowana będzie inwestycja, spadku popytu na usługi dystrybucyjne czy też upadłości i likwidacji głównego wykonawcy. Jednak najistotniejszym czynnikiem, wiążącym się z wysokim zagrożeniem jest niekorzystna interpretacja przez Instytut Nafty i Gazownictwa pojęcia "rozpoczęcia robót budowlanych".  
 
Na chwilę obecną PSG Oddział Tarnów dysponuje kompletną dokumentacją budowlaną i wykonawczą wraz z wydanymi 20 pozwoleniami na budowę, z których najwcześniejsze datowane zostało we wrześniu 2011 r. Spółka aby utrzymać ważność wydanych decyzji zgłosiła do właściwych miejscowo Inspektorów Nadzoru Budowlanego przystąpienie do rozpoczęcia robót dla 10 uzyskanych pozwoleń (przyp. red. ważność pozwolenia na budowę wynosi 3 lata). W związku z powyższym pobrane zostały dzienniki budowy dla 10 posiadanych pozwoleń na budowę, co zgodnie z prawem budowlanym jest równoznaczne z rozpoczęciem robót i tym samym może doprowadzić do zdyskwalifikowania projektu, albowiem jednostki wdrażające często wyrażają stanowisko, że beneficjent rozpoczynający prace bez uprzedniego przyznania dofinansowania nie potrzebuje środków finansowych na realizację zadania i tym samym odrzucają projekt.

Ze względu na zaistniałą sytuację Polska Spółka Gazownictwa Oddział w Tarnowie, przed złożeniem wniosku, zwróci się do krakowskiego Instytutu Nafty i Gazownictwa z prośbą o przedstawienie opinii prawnej i korzystną interpretację w/w pojęcia.

Burmistrz Szczawnicy zadeklarował, że równolegle do pisma PSG, włodarze gmin objętych  projektem wystąpią do Instytutu Nafty i Gazownictwa z wnioskiem o korzystną interpretację pojęcia na rzecz inwestora. 

- Gazyfikacja jest szansą na czyste powietrze, co ma szczególne znaczenie w przypadku Szczawnicy – uzdrowiska. Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych na obszarze Szczawnicy, a także wskazywanie instrumentów, które wspomogą mieszkańców w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną stanowić będą w najbliższych latach jedno z istotnych zadań lokalnego samorządu – podkreślił Niezgoda.

W przypadku uzyskania korzystnej dla inwestora interpretacji pojęcia "rozpoczęcia robót budowlanych" spółka mogłaby przystąpić do budowy gazociągu w czerwcu 2016 r.  najdalej w lipcu, sierpniu co uzależnione jest m.in. od czasu trwania procedury przetargowej. Przewidywany termin zakończenia inwestycji określony został na rok 2020.

Autor: Anna Szczepaniak / Oprac. red
Zdjęcia: Magdalena Wojtarowicz
Dodaj do:


reklama

reklama

Nasi Partnerzy
Gmina Ochotnica Dolna Zwizek Podhalan w Polsce Miejski Ośrodek Kultury w Szczawnicy Moutain Touch
Polecane serwisy turystyczne
Pieniny Szczawnica Czorsztyn
Misja Pienińskiego Portalu Informacyjnego Pieninyinfo.pl;
Wspieranie turystyki, biznesu, edukacji, przedsięwzięć o charakterze sportowym, kulturalnym, prospołecznym, proekologicznym oraz podnoszenie poziomu i jakości wewnętrznej współpracy społeczności Pienin i najbliższych okolic.

Copyright © s.m.art since 2004
Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w polityce plików cookie.X zamknij