Krościenko: Aktywizacja mieszkańców

Fot. 2016.08.18 08:05 / news / czytano 2303 / opinie 0

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krościenku n.D informuje, że rozpoczyna realizację projektu konkursowego Gminy Krościenko n.D – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku n.Dpn: „Daj sobie szansę!” Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Krościenko n.D”


Projekt adresowany jest do mieszkańców Gminy Krościenko n.Dw wieku aktywności zawodowej 17-64 lata, korzystających z pomocy społecznej. Dodatkowo mogą to być osoby: bierne zawodowo i bezrobotne, osoby pracujące, osoby z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności.

W ramach projektu mieszkańcy będą mogli uzyskać wsparcie o charakterze zawodowym i społecznym, wynikające z diagnozy indywidualnych potrzeb i potencjałów każdego Uczestnika projektu. Rodzaje wsparcia zostaną dostosowane i określone indywidualnie w zależności  od problemów, potrzeb potencjałów osób biorących udział w projekcie.

Każdy Uczestnik Projektu będzie objęty następującymi działaniami:
1) identyfikacja indywidualnych potrzeb i potencjałów przeprowadzana przez specjalistów,
2) kontrakt socjalny, zawierający m.in.:indywidualną ścieżkę wsparcia określającą rodzaj wsparcia,
3) zindywidualizowane działania w celu aktywizacji społecznej i/lub zawodowej.

Udział w Projekcie pozwoli Uczestnikom Projektu na wsparcie indywidualne i grupowe m.in. poradnictwo, treningi, zajęcia, grupy, spotkania, kursy, szkolenia zawodowe w kierunku nabycia kwalifikacji zawodowych, zajęcia rehabilitacyjne/turnusy rehabilitacyjne, wsparcie w formie wyjazdowej, wsparcie specjalistyczne, praca socjalna.

Korzyści wynikające z uczestnictwa w Projekcie:
Głównym celem wynikającym z realizacji projektu jest powrót do aktywnego życia społecznego lub zawodowego Uczestników Projektu, a także:
•    podniesienie/nabycie kompetencji społecznych i zawodowych,
•    uzyskanie kwalifikacji zawodowych po zakończeniu kursu zawodowego,
•    nabycie umiejętności pełnienia ról społecznych oraz prawidłowego funkcjonowania,
•    poprawa sytuacji na rynku pracy,
•    radzenie sobie z trudnościami i problemami w przełamywaniu barier,
•    nabycie umiejętności funkcjonowania w życiu społecznym, rodzinnym i zawodowym,

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych ! Rekrutacja: 23-29 sierpnia 2016r (siedziba GOPS).

Dodatkowe informacje: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krościenku n.D, ul. Rynek 35, pokój 10; tel: 18 262 30 09.

Autor: Oprac. red.
Źródło: GOPS Krościenko
Dodaj do:


reklama

reklama

Nasi Partnerzy
Gmina Ochotnica Dolna Zwizek Podhalan w Polsce Miejski Ośrodek Kultury w Szczawnicy Moutain Touch
Polecane serwisy turystyczne
Pieniny Szczawnica Czorsztyn
Misja Pienińskiego Portalu Informacyjnego Pieninyinfo.pl;
Wspieranie turystyki, biznesu, edukacji, przedsięwzięć o charakterze sportowym, kulturalnym, prospołecznym, proekologicznym oraz podnoszenie poziomu i jakości wewnętrznej współpracy społeczności Pienin i najbliższych okolic.

Copyright © s.m.art since 2004
Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w polityce plików cookie.X zamknij