Niezgoda: Dezinformowanie mieszkańców i manipulacja opinią publiczną

Fot. 2015.12.03 20:47 / news / czytano 2420 / opinie 0

Poniżej przedstawiamy Oświadczenie Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica w sprawie informacji medialnych dotyczących cen ścieków.

W odpowiedzi na materiał przygotowany przez Pana Tomasza Hurkałę, współorganizatora akcji „Wpuszczeni w kanalizację”, zamieszczonym w internecie pt. „Dlaczego mieszkańcy Szczawnicy muszą płacić najwięcej za odprowadzanie ścieków w porównaniu do innych uzdrowisk?”, w którym autor w charakterystyczny dla siebie sposób formułuje bezpodstawne zarzuty o bezczynność i wygodnictwo w stosunku do mojej osoby, jako Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica, pragnę wyjaśnić, co następuje:

1. W latach 2006-2007, staraniem władz samorządowych Miasta i Gminy Szczawnica, zostały wprowadzone zróżnicowane taryfy dla poszczególnych samorządów będących udziałowcami Podhalańskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego. Na posiedzeniu Zgromadzenia Wspólników, które odbyło się w sierpniu 2008r. Wójtowie pozostałych gmin wyrazili zgodę i zaaprobowali rozwiązanie Szczawnicy, związane ze zróżnicowaniem taryf i przygotowywaniem ich na podstawie kosztów ponoszonych w każdej gminie z osobna. Miało to na celu uniknięcie sytuacji związanej z jednolitą taryfą, w ramach której samorządy, takie jak Szczawnica, finansowały utrzymanie kanalizacji w innych gminach. Dzięki doprowadzeniu do zróżnicowania taryf zapewniłem możliwość utrzymania ceny ścieków na poziomie dotychczasowym przez kolejne kilka lat (przy jednoczesnym jej wzroście w kilku innych samorządach). 
Poniżej przedstawiam zestawienie, uwzględniające ceny dla grupy I i II obowiązujące w latach 2006-2014 w Szczawnicy i ich prognozę w przypadku gdyby w dalszym ciągu obowiązywała jednolita stawka dla wszystkich udziałowców.
 
2. W grudniu 2013 roku na terenie gminy odbyły się spotkania (przygotowane zresztą przez ówczesnego Sekretarza Miasta, a obecnie współorganizatora akcji „Wpuszczeni w kanalizację”, Pana Tomasza Hurkałę), na których zostały przedstawione wszystkie kwestie związane z planowanym do realizacji przez Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne projektem budowy kanalizacji na terenie Jaworek i Szlachtowej oraz rozbudowy sieci na terenie miasta w ulicach Staszowa, Języki, Kunie, Pienińska, Skotnicka. Podczas tych spotkań zarówno Prezes PPK, jak i Burmistrz Miasta i Gminy, przedstawili zakres inwestycji, rozwiązania techniczne oraz spodziewane zmiany (wzrost) taryfy. Głównym celem tych spotkań było przedstawienie zagrożeń i problemów, w tym uprzedzenie mieszkańców o przyszłych cenach i ostatecznie podjęcie decyzji w sprawie realizacji tego projektu. 
 
Podkreślałem wtedy: Mieszkańcy muszą zdawać sobie sprawę w tym przypadku z odpowiedzialności która jest nie tylko po mojej stronie, ale również po stronie samych mieszkańców. Realizacja takiej potężnej inwestycji to nie tylko ułatwienie ale również konieczność spełnienia efektu ekologicznego, czyli konieczność podłączenia się przez wszystkich do nowej kanalizacji. To również efekt ekonomiczny dla portfela każdego mieszkańca korzystającego z kanalizacji, nie tylko na Szachtowej ale również w Szczawnicy i Jaworkach, czyli pewna zmiana wysokości taryfy. Jest wiele przykładów, że najpierw jest nacisk na realizację a później jest problem z niezadowoleniem mieszkańców muszących płacić za kanalizację wysokie stawki. /źródło: http://www.szczawnica.pl/…/Spotkanie_burmistrza_z_mieszkan…/
 
Informowałem również, że to głównie od mieszkańców zależy, czy inwestycja dojdzie do skutku, szczególnie przez wzgląd na prognozowany wzrost taryf, związany z realizacją zadania.

Zgromadzeni zaakceptowali wszystkie warunki niezbędne do realizacji inwestycji, akcentując przede wszystkim potrzebę takiego przedsięwzięcia, związaną z aspektami ekologicznymi, a w przypadku Szlachtowej i Jaworek dodatkowo wysoką ceną wywozu ścieków gromadzonych dotychczas w przydomowych szambach.
 
Efektem spotkań konsultacyjnych był fakt, że zdecydowana większość mieszkańców Jaworek i Szlachtowej wyraziło zgodę na przyłączenie ich gospodarstw domowych do sieci kanalizacyjnej. Około 80% osób, stawiło się w UMiG Szczawnica i złożyło stosowny dokument potwierdzający ich wolę.
 
Tym sposobem zostałem przez Państwa zobowiązany do dołożenia wszelkich starań, by do końca 2015 roku Szlachtowa, Jaworki i część Szczawnicy obsługiwana była nową siecią kanalizacji sanitarnej.

3. W 2014 roku Rada Miejska w Szczawnicy na wniosek Burmistrza podjęła uchwałę o przeznaczeniu półtora miliona złotych na sfinansowanie wykonania przyłączy kanalizacji sanitarnej w ramach opisywanej inwestycji. Decyzję tą podjęliśmy z uwagi na ceny ścieków i po to by w miarę możliwości ograniczyć wzrost taryfy. Realizacja przyłączy do gospodarstw indywidulanych stanowi bowiem wydatek nie objęty dofinansowaniem z pozyskanych dotacji lecz w całości finansowany przez PPK z dochodów z taryf, czyli wliczany do ceny ścieków. Dzięki decyzji o zabezpieczeniu kwoty w budżecie miasta składnik ten nie będzie wliczany do taryfy dla mieszkańców. Według prognozy z 12 grudnia 2013 roku planowana taryfa w 2016 roku (w przypadku braku sfinansowania przyłączy kanalizacji sanitarnej przez Miasto i Gminę Szczawnica) byłaby wyższa o 2,60 zł/m3 odbieranych ścieków!
 
Odnosząc się do kolejnych tez Pana Tomasza Hurkały, gdzie ten pyta: „Dlaczego wzorem gminy Nowy Targ (…) nie pozyskał unijnego dofinansowania na budowę kanalizacji w Szlachtowej i Jaworkach?”. Rzeczywiście w dniu 14 maja 2012r. w Krakowie została podpisana umowa pomiędzy Samorządem Województwa Małopolskiego a Gminą Nowy Targ na dofinansowanie projektu: „Budowa kanalizacji sanitarnej miejscowości: Trute, Lasek, Klikuszowa, Obidowa, Morawczyna i Pyzówka, etap II – obejmujący miejscowości Pyzówka, część Morawczyny i część Trutego”. Natomiast na terenie naszego miasta i gminy zostały dotychczas zrealizowane inwestycje kanalizacyjne o łącznej wartości ponad 42 000 000 złotych i nie można ich porównywać do inwestycji gminy Nowy Targ o wartości 8 838 894 zł zrealizowanej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, gdzie gmina musiała zapewnić wkład własny w wysokości 5 401 530 zł( my wykorzystaliśmy środki z tego programu na realizację w Jaworkach i Szlachtowej infrastruktury drogowej). 
 
Pieniądze, które teoretycznie mogłyby służyć do rozbudowy kanalizacji sanitarnej przeznaczyliśmy chociażby do rozbudowy infrastruktury wodociągowej, gdzie na rozbudowę sieci wodociągowej i ujęć wody w Szczawnicy zabezpieczyliśmy wkład własny w wysokości ponad dziesięciu milionów złotych. Mówiąc wprost, jeżeli zdecydowalibyśmy się na wykonanie skanalizowania Jaworek, Szlachtowej i części Szczawnicy, tak jak to zrobił Nowy Targ, prawdopodobnie byłaby to jedyna inwestycja na terenie naszej gminy na przestrzeni kilkunastu najbliższych lat. 

To samo dotyczy wystąpienia ze spółki PPK przez Szczawnicę – jeżeli zdecydowalibyśmy się na ten krok, musielibyśmy przejąć spłatę kredytów spółki zaciągniętych na inwestycje w Szczawnicy – to również skutkowałoby tym, że przez najbliższe kilkadziesiąt lat większość wydatków z kasy miasta przeznaczona byłaby na spłaty zadłużenia.
 
Organizatorzy akcji promują pomysł by umorzyć podatek PPK i stosować dopłaty. Podatek dochodowy naliczany przez gminę zgodnie z obowiązującymi przepisami to zmniejszenie o 0,65zł netto w cenie 1m3 ścieków (w oparciu o dane z 2015r.). Zaniechanie poboru tego podatku spowodowałoby nie tylko brak tego dochodu w budżecie miasta ale również zmniejszenie subwencji otrzymywanych przez Szczawnicę z budżetu państwa. 

Stosowanie dopłat dla mieszkańców do ścieków to podjęcie decyzji związanych z uszczupleniem naszych wydatków rozwojowych. Przy planowanym wzroście ilości ścieków do ok. 1 465 000 m3/rok odbieranych przez PPK w ciągu najbliższych dwóch lat (po rozbudowie sieci na Jaworkach i Szlachtowej) od naszych mieszkańców dopłata w wysokości 1 zł/m3 to wydatek 1 465 000 tys. zł. Wniosek nasuwa się sam – niewielka dopłata dla gospodarstwa domowego przy tak dużej ilości ścieków jest odczuwalna w stopniu znikomym przez mieszkańca, a znacząco wpływa na możliwości inwestycyjne całej gminy. Przykładowo 1 498 140 złotych wynosi całkowity koszt budowy mostu w Jaworkach.

Organizatorzy akcji „Wpuszczeni w kanalizację” przedstawiają zagadnienie związane z aktualnie obowiązującymi cenami w Szczawnicy w sposób ignorancki i stronniczy, w moim przekonaniu mający na celu dezinformowanie mieszkańców i manipulację opinią publiczną. Odnoszę również wrażenie, że głównym celem akcji jest zdyskredytowanie mojej osoby w Państwa oczach, pod przykrywką „walki o niższe ceny”. Pan Tomasz Hurkała przygotowując materiał, nie pokusił się o szczegółowe rozeznanie tematu i nawiązanie jakiegokolwiek kontaktu z osobami merytorycznymi, które mogłyby służyć swoimi wyjaśnieniami. Przykładem niech będzie fakt, że w swoim zestawieniu gmin uzdrowiskowych nie uwzględnił cen ścieków takich gmin, jak chociażby Muszyna, zaliczając ją do gmin, gdzie nie ma kanalizacji sanitarnej! 

„Niższe ceny ścieków” – to niewątpliwie inicjatywa pod którą każdy z nas podpisałby się obydwoma rękami, dlatego jako władze samorządowe robimy wszystko, co w naszej mocy, by ceny ścieków były niższe i staramy się regulować tą kwestię w taki sposób, by stale mieć na uwadze głos mieszkańców, a jednocześnie wypełniać pozostałe zobowiązania, których się dla Państwa podjęliśmy, takie jak stały rozwój infrastruktury gminy, czy zapewnienie stabilności finansowej budżetu miasta.
 
Z wyrazami szacunku
Grzegorz Niezgoda 
Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica
Autor: Oprac. red.
Dodaj do:


reklama

reklama

Nasi Partnerzy
Gmina Ochotnica Dolna Zwizek Podhalan w Polsce Miejski Ośrodek Kultury w Szczawnicy Moutain Touch
Polecane serwisy turystyczne
Pieniny Szczawnica Czorsztyn
Misja Pienińskiego Portalu Informacyjnego Pieninyinfo.pl;
Wspieranie turystyki, biznesu, edukacji, przedsięwzięć o charakterze sportowym, kulturalnym, prospołecznym, proekologicznym oraz podnoszenie poziomu i jakości wewnętrznej współpracy społeczności Pienin i najbliższych okolic.

Copyright © s.m.art since 2004
Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w polityce plików cookie.X zamknij