Nuta Dunajca - szczegóły konkursu

Fot. 2019.04.11 20:20 / news / czytano 701 / opinie 0

Konkurs Nuta Dunajca skierowany jest do górali zamieszkujących pasma Pienin, Gorców i Podhala administracyjnie obejmujący gminy: Ochotnica Dolna, Miasto i Gmina Szczawnica, Krościenko n.D, Czorsztyn oraz część gminy Nowy Trag (wsie: Waksmund, Ostrowsko, Łopuszna, Harklowa, Knurów, Szlembark oraz Dębno), które łączy nurt pradawnej rzeki Dunajec.

Karta zgłoszenia - TUTAJ
 
Założenia programowe:
Przegląd Folkloru Nuta Dunajca - organizowany jest w formie konkursu na który składają się:
konkurs muzyk ludowych
konkurs instrumentalistów ludowych
konkurs śpiewaków ludowych
konkurs gawędziarzy i recytatorów
konkurs mistrz-uczeń
 
Celem konkursu jest kultywowanie oraz popularyzowanie tradycji związanej z niematerialnym dziedzictwem kultury terenów górskich jakim jest śpiew, gwara i  muzyka ludowa.
 
Uczestnicy konkursu poszczególnych konkurencji oceniani będą w jednej z trzech kategorii:
dziecięca - od 7 do 13 lat
młodzieżowa - od 14 do 17 lat
dorosła - od 18 lat
Dzieci w wieku od 3 do 6 lat mogą wystąpić poza konkursem.
 
I . KONKURS GAWĘDZIARZY I RECYTATORÓW LUDOWYCH
Repertuar uczestnika dla obydwu kategorii może obejmować:
utwory z przekazu ustnego
utwory własnego autorstwa
utwory publikowane
Tematyczny dobór repertuaru jest dowolny, jednakże pożądanym jest, aby odzwierciedlał on dawne tradycje, oraz był dopasowany do wieku uczestnika. 
Gawęda nie powinna być tekstem wierszowanym, ale dla ilustracji i ubarwienia utworu dopuszcza się drobne wstawki poetyckie, powiedzonka, przysłowia oraz przyśpiewki. 
Możliwe jest także przegrywanie na instrumentach ludowych. 
Prezentowana jest jedna gawęda lub jeden wiersz. 
Uczestnik może wystąpić tylko w jednej kategorii: gawędziarzy lub recytatorów.
Czas prezentacji nie może przekraczać 10 minut. 

Kryteria oceny:
wybór tematu
zachowanie ludowego charakteru
czystość gwary
poprawna dykcja, interpretacja i znajomość tekstu
ogólny wyraz artystyczny i strój zgodny z tradycją danego regionu
 
II. KONKURS INSTRUMENTALISTÓW
Uczestnik konkursu może zagrać na kilku instrumentach. Instrumenty powinny być zgodne z tradycyjną kulturą góralską i pasterską danego regionu.
Pożądane jest zaprezentowanie starych ludowych instrumentów muzycznych. 
Grze na instrumencie towarzyszyć mogą przyśpiewki.
Czas występu nie może przekroczyć 5 minut.

Kryteria oceny:
wybór instrumentu
dobór repertuaru
zachowanie w grze stylu własnego regionu
czystość brzmienia i technika opanowania instrumentu
ogólny wyraz artystyczny i strój 
 
III. KONKURS ŚPIEWAKÓW LUDOWYCH 
 Soliści i Grupy Śpiewacze 
Liczba osób w grupie śpiewaczej nie może być większa niż 6 osób.
Śpiewakom nie może przygrywać kapela ani instrumentalista, a wykonywany repertuar powinien być zgodny z tradycją prezentowanego regionu. 
Zwraca się uwagę na konieczność dostosowania treści utworu do wieku wykonawcy. 
Czas wystąpienia śpiewaków nie może przekroczyć 5 min. 
Kryteria oceny:
zachowanie stylu wykonawczego zgodnego z wiejskim obyczajem
czystość brzmienia 
ogólny wyraz artystyczny i strój
IV. KONKURS MUZYK GÓRALSKICH im. Stanisława Gąsienicy 
Program występu muzyki powinien obejmować nuty, zaśpiew oraz charakter typowy dla prezentowanych regionów.
Muzyka powinna wystąpić w składzie nie większym niż 4 osoby.
Czas prezentacji programu do 10 min.
Kryteria oceny:
dobór melodii i tekstu zgodny z regionem
zachowanie stylu wykonawczego 
ogólny wyraz artystyczny, kompletny strój zgodny z prezentowanym regionem

V. KONKURS MISTRZ-UCZEŃ
Konkurs polega na przedstawieniu przez mistrzów-muzyków i śpiewaków - swoich uczniów, prezentujących tradycyjną grę lub śpiew.
Mistrz może zaprezentować w konkursie maksymalnie 3 uczniów, którzy uczą się gry na instrumencie co najmniej 3 lata
Uczniowie prezentują się indywidualnie.
Czas występu – maksymalnie 3 minuty dla jednego ucznia.
Prezentację poszczególnych uczniów rozpoczyna mistrz.
Dopuszcza się inną wspólną prezentację uczniów ale wyłącznie za porozumieniem z organizatorami.

Kryteria oceny:
dobór repertuaru
technika wykonania, czystość brzmienia.
zachowanie charakteru gry lub śpiewu własnego regionu
zachowanie stylu mistrza
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:
Laureatom I, II i III miejsc przyznane zostaną nagrody:
kategoria dziecięca – nagrody rzeczowe
kategoria młodzieżowa – Statuetki Nuta Dunajca i nagrody rzeczowe
kategoria dorosła – Statuetki Nuta Dunajca i nagrody pieniężne w miarę pozyskanych środków finansowych
Wszyscy uczestnicy otrzymują pamiątkowe dyplomy 
INFORMACJE OGÓLNE
Miejscem konkursu będzie Amfiteatr pod Urzędem Gminy w Maniowach – pierwszy dzień przeglądu Dom Kultury w Maniowach ( Remiza OSP- Maniowy) – drugi dzień przeglądu.
Uczestnicy przeglądu mogą wystąpić tylko w  dwóch różnych kategoriach.
Koszty podróży uczestnikom Nuty Dunajca pokrywają instytucje delegujące lub uczestnicy we własnym zakresie. 
Uczestnikom konkursu ujętym w karcie zgłoszenia i występującym na scenie organizatorzy zapewniają jeden posiłek w dniu występu.
Uczestnicy zgłaszający się na konkurs winni ubezpieczyć się na czas przejazdu i pobytu.
Wysokość nagród pieniężnych dla laureatów poszczególnych konkursów uzależniona będzie od środków pozyskanych od sponsorów. 
W zależności od ilości zgłoszeń, czas trwania konkursu będzie wynosił  1 lub 2 dni.
O ewentualnych zmianach regulaminu, lub miejsca przeglądu organizator będzie informował na bieżąco
Z pośród laureatów konkursu: gawędziarzy, instrumentalistów, śpiewaków ludowych, Jury przeprowadzi eliminację do Festiwalu Folkloru Polskiego „Sabałowe Bajania” w Bukowinie Tatrzańskiej. W kategorii dziecięcej kwalifikacje do Festiwalu „Sabałowe Bajania” mogą uzyskać uczestnicy którzy ukończyli 10 lat. 
Czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 20 maja 2019 r. na adres organizatora:
Centrum Kultury Gminy Czorsztyn
ul. Gorczańska 3; 34-436 Maniowy
z dopiskiem Nuta Dunajca
lub e-mail: gckkluszkowce@onet.pl
Bliższe informacje uzyskać można w CKG Czorsztyn (dyrektor - Artur Majerczak), tel.182750071 wew. 128, fax. 182750987, e-mail: gckkluszkowce@onet.pl

KLAUZULA DOTYCZĄCA AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH, WIZERUNKU I DANYCH OSOBOWYCH:
Uczestnicy przenoszą nieodpłatnie na Gminne Centrum Kultury w Kluszkowcach z/s w Maniowach swoje prawa majątkowe do artystycznych wystąpień zaprezentowanych podczas trwania konkursu w sposób nieograniczony terytorialnie i czasowo na następujących polach eksploatacji: a) utrwalania (zapisu) na wszelkich możliwych formach jak: fotografia, audio, video; b) zwielokrotnienia na wszelkich nośnikach dźwięku i obrazu; c) wprowadzenia do obrotu; d) wprowadzenia do pamięci komputera oraz sieci Internet; e) publicznego odtwarzania, wyświetlania; f) najmu i dzierżawy; g) nadawania bezprzewodowego, przewodowego, satelitarnego oraz reemisji i retransmisji.
Uczestnicy udzielają także zezwolenia na rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego za pomocą wszelkich technik fotograficznych i nagraniowych w związku z udziałem w Festiwalu. 
Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Gminne Centrum Kultury w Kluszkowcach oraz podmioty z nim współpracujące na potrzeby organizacji przeglądu Nuta Dunajca oraz zgodnie z celami statutowymi organizatora. Jednocześnie oświadczają, że są świadomi, iż podanie danych jest dobrowolne oraz, że mają prawo zarówno do wglądu do swoich danych, jak również ich poprawiania, a także wniesienia umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu uczestnictwa.
Autor: Oprac. red.
Źródło: CK w Czorsztynie
Dodaj do:


reklama

reklama

Nasi Partnerzy
Gmina Ochotnica Dolna Zwizek Podhalan w Polsce Miejski Ośrodek Kultury w Szczawnicy Moutain Touch
Polecane serwisy turystyczne
Pieniny Szczawnica Czorsztyn
Misja Pienińskiego Portalu Informacyjnego Pieninyinfo.pl;
Wspieranie turystyki, biznesu, edukacji, przedsięwzięć o charakterze sportowym, kulturalnym, prospołecznym, proekologicznym oraz podnoszenie poziomu i jakości wewnętrznej współpracy społeczności Pienin i najbliższych okolic.

Copyright © s.m.art since 2004
Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w polityce plików cookie.X zamknij