Petycja do wójta a realia wolnego rynku odbioru śmieci

Fot. 2013.05.14 13:10 / list do redakcji / czytano 3299 / opinie 3

Mieszkańcy Gminy Krościenko n/D wnioskowali do wójta o obniżenie stawek opłaty za odbiór śmieci. Firmy startujące w przetargach żądają jeszcze więcej niż skalkulowały Rady Gmin w naszym regionie. 

Szanowni Mieszkańcy!

Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach narzuca na samorządy nowe obowiązki i niejednokrotnie zmusza do zmian w dobrze już funkcjonujących systemach gospodarowania odpadami. Jednym z nowych obowiązków jest złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, oraz wyłonienie w drodze przetargu podmiotu odbierającego odpady od właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

Uchwalone przez Radę Gminy stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 9,2 zł/Mk/m-c, gdy odpady są segregowane i 14zł/Mk/m-c, gdy odpady nie są zbierane selektywnie, odzwierciedlają pełne koszty funkcjonowania systemu zagospodarowania odpadów. Na wysokość stawki,  zgodnie z ustawą wpływają: koszty odbioru, transportu  i zagospodarowania odpadów, koszty obsługi administracyjnej oraz koszty utworzenia i utrzymania punktu selektywnego gromadzenia odpadów. 

Różnice w wysokości przyjętych stawek w poszczególnych gminach mogą wynikać z tego, że:
  • część gmin zbyt nisko oszacowała koszty systemu, a  stawki zweryfikuje w późniejszym okresie
  • określono mniejsze  częstotliwości odbioru odpadów lub odbiór odpadów dokonywany będzie nie przy posesji lecz z tkz. „gniazd gromadzenia odpadów” do których mieszkańcy dostarczają odpady we własnym zakresie (np. Gmina Kamienica)
  • niektóre gminy wykorzystywały dotychczas własne składowiska i nie uwzględniły obecnych kosztów przyjęcia do regionalnej instalacji (sortowni)
  • ilość odbieranych odpadów w przeliczeniu na mieszkańca na rok jest dużo mniejsza niż w Gminie Krościenko nad Dunajcem (w 2012 roku było to 185 kg/Mk/rok, a np. w Gminie Czorsztyn 126kg/Mk/rok)

Niektóre gminy w regionie (np. Gmina Łapsze Niżne, Gmina Nowy Targ) przeprowadziły już postępowania  przetargowe na zagospodarowanie odpadów i nie wyłoniły wykonawcy, gdyż ceny zaproponowane przez oferentów przewyższają wydatki  jakie mogą przeznaczyć na realizację zamówienia. Zaproponowane przez wykonawców ceny wynoszą ok. 480-500 zł za odbiór i zagospodarowanie jednej tony odpadów, a w przeliczeniu na 1-go mieszkańca, łącznie z kosztami administracyjnymi i kosztami utrzymania punktu selektywnego gromadzenia odpadów ok. 11-12zł/Mk/m-c. Stawki przyjęte w naszej gminie, jak pokazują wyniki przeprowadzonych już przetargów, są najbardziej zbliżone do cen rynkowych.  

Wysokość opłat za zagospodarowanie odpadów uchwalane przez Rady Gmin są przedmiotem licznych dyskusji nie tylko w naszej wspólnocie samorządowej. Na ogół uchwalone stawki nie są wystarczające, aby pokryć wydatki na obsługę systemu zagospodarowania odpadów. Będą  one musiały być zweryfikowane po przetargach. 

Wójt Gminy 
Krościenko nad Dunajcem
Stanisław Gawęda
Źródło: UG Krościenko n/D
Dodaj do:


Ostatnie komentarze

realista2013.05.16 11:05
to ustawa śmieciowa jest antyspołeczna i promuje firmy branży wywozy odpadów a nie gminy
kmirek2013.05.15 21:05
gratuluję i dziękuję za szczerą odpowiedz . to ma być podobnie jak ze ściekami które ( zostały sprzedane na pniu) z dnia na dzień poszyły w górę o prawie 30% a tu odpady podskakują z 5,50 zł na 9,2-14,00 zł . czy pan i rada gminy nie rozumie swych mieszkańców że to są niegodne takie stawki . dobrze wam gnębić swych wyborców to jest podziękowanie a ci co nie byli to się nie liczą (wiadomo) !!!!!!!!!.
franc2013.05.15 19:05
dobrze wszyscy się obawiali, że ustawa śmieciowa spowoduje wzrost cen za śmieci. znowu nam rząd dobrze zrobił :(
1

reklama

reklama

Nasi Partnerzy
Gmina Ochotnica Dolna Zwizek Podhalan w Polsce Miejski Ośrodek Kultury w Szczawnicy Moutain Touch
Polecane serwisy turystyczne
Pieniny Szczawnica Czorsztyn
Misja Pienińskiego Portalu Informacyjnego Pieninyinfo.pl;
Wspieranie turystyki, biznesu, edukacji, przedsięwzięć o charakterze sportowym, kulturalnym, prospołecznym, proekologicznym oraz podnoszenie poziomu i jakości wewnętrznej współpracy społeczności Pienin i najbliższych okolic.

Copyright © s.m.art since 2004
Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w polityce plików cookie.X zamknij