Pieniądze dla potrzebujących - GOPS podsumowuje kończący się rok

Fot. Magdalena Wojtarowicz 2013.12.15 17:52 / news / czytano 2257 / opinie 0

Ponad 2 mln złotych w tym roku przeznaczył krościeński Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na pomoc potrzebującym. Największe wydatki ośrodka generują świadczenia rodzinne i opiekuńcze.

Ośrodek prowadzi pomoc w formie finansowej: zasiłki stałe, okresowe, celowe i w naturze, celowe z programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”, oraz niefinansowej: usługi opiekuńcze, dożywianie dzieci w szkołach, pomoc w formie gorącego posiłku dla osób dorosłych, opłacanie pobytu w Domach Pomocy Społecznej, pobyt w rodzinie zastępczej. Ponadto wypłaca dodatki mieszkaniowe, stypendia szkolne oraz świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

- Oprócz realizowania świadczeń w formie rzeczowej oraz finansowej, działając z upoważnienia Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem, prowadzimy także postępowania egzekucyjne wobec dłużników alimentacyjnych – podkreśla Tomasz Bodziarczyk kierownik GOPS i dodaje, że co roku ośrodek przygotowuje Wigilię dla osób starszych, samotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy oraz dofinansowuje paczki mikołajkowe dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy.

Dodatkowo jednostka prowadzi pracę socjalną, oraz współpracuje z organizacjami pozarządowymi celem udzielenia pomocy potrzebującym. Obecnie fundacja „Wspólnie Pomagamy” finansuje rehabilitację 1 osoby po wypadku drogowym, a Fundacja Dzieci Pienin wspomaga dożywianie dzieci, które formalnie nie mogą być dożywiane przez ośrodek, np. ze względu na przekroczenie kryterium dochodowego, a które takiej pomocy wymagają. FDP finansuje również corocznie paczki mikołajkowe dla dzieci korzystających z programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem od 1 stycznia do 30 listopada 2013 roku przeznaczył:
 • 1 855 804,39 zł na świadczenia rodzinne 
 • 73 155,00 zł na fundusz alimentacyjny
 • 1 130,51 zł na pobyt w rodzinie zastępczej 
 • 10 726,38 zł – na składki zdrowotne dla osób pobierających zasiłki stałe oraz świadczenia pielęgnacyjne i specjalne zasiłki opiekuńcze
 • 32 214,37 zł na zasiłki okresowe
 • 27 050,00 zł na zasiłki celowe 
 • 85 705,81 zł na zasiłki stałe 
 • 76 440,76 zł na dożywianie 
 • 6 417,21 zł na dodatki mieszkaniowe
 • 63 929,20 zł na stypendia szkolne
 • 7000,00 zł – pokrycie kosztów rehabilitacji
 Ogółem – 2 233 368,63
 • Ilość wypłaconych stypendiów szkolnych: 193
 • Liczba rodzin korzystających ze świadczeń rodzinnych: 529
 • Liczba osób korzystających ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego: 23
 • Rodziny korzystające z dodatków mieszkaniowych: 4
Autor: Oprac. red
Zdjęcia: Magdalena Wojtarowicz
Dodaj do:


reklama

reklama

Nasi Partnerzy
Gmina Ochotnica Dolna Zwizek Podhalan w Polsce Miejski Ośrodek Kultury w Szczawnicy Moutain Touch
Polecane serwisy turystyczne
Pieniny Szczawnica Czorsztyn
Misja Pienińskiego Portalu Informacyjnego Pieninyinfo.pl;
Wspieranie turystyki, biznesu, edukacji, przedsięwzięć o charakterze sportowym, kulturalnym, prospołecznym, proekologicznym oraz podnoszenie poziomu i jakości wewnętrznej współpracy społeczności Pienin i najbliższych okolic.

Copyright © s.m.art since 2004
Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w polityce plików cookie.X zamknij