Ponad 2 mln zł dla przedsiębiorców z Gorców i Pienin

Fot. 2016.11.02 07:24 / news / czytano 2080 / opinie 0

Stowarzyszenie LGD „Gorce-Pieniny” rozpoczyna realizację Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023. Na stronie internetowej www.leadergorce-pieniny.pl zostały ogłoszone nabory wniosków na podjęcie i rozwój działalności gospodarczej.

Mieszkańcy Czorsztyna, Krościenka nad Dunajcem, Ochotnicy Dolnej i Szczawnicy mogą ubiegać się o środki na podjęcie działalności gospodarczej w postaci premii w wysokości 60 000zł. Pomoc ta jest przyznawana m.in. jeżeli podmiot ubiegający się o jej przyznanie  nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie oraz w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy nie wykonywał działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, w szczególności nie był wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

W ogłoszonym naborze zostanie przyznanych 15 premii na podjęcie działalności gospodarczej, w tym 5 premii  na podejmowanie działalności gospodarczej w sektorze turystycznym przez osoby do 30 roku życia i/lub kobiety.

Po środki na rozwój działalności gospodarczej może sięgnąć wnioskodawca będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, który  prowadzi mikroprzedsiębiorstwo albo małe przedsiębiorstwo. Pomoc jest przyznawana w wysokości nie wyższej niż 70% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 200 000zł na jedną operacje. W wyniku realizacji inwestycji za publiczne pieniądze musi zostać utworzone co najmniej jedno miejsce pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, na co najmniej 3 lata.

W ogłoszonym naborze Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny” przeznaczyło 1 000 000zł na inwestycje w tworzenie lub rozwój atrakcyjnych produktów turystycznych wykorzystujących zasoby kulturowe i/lub naturalne obszaru LGD w tym  produkty innowacyjne oraz 350 000zł na rozwój pozostałej działalności gospodarczej.

Więcej na stronie www.leadergorce-pieniny.pl
Autor: Małgorzata Piątek
Źródło: LGD Gorce-Pieniny
Dodaj do:


reklama

reklama

Nasi Partnerzy
Gmina Ochotnica Dolna Zwizek Podhalan w Polsce Miejski Ośrodek Kultury w Szczawnicy Moutain Touch
Polecane serwisy turystyczne
Pieniny Szczawnica Czorsztyn
Misja Pienińskiego Portalu Informacyjnego Pieninyinfo.pl;
Wspieranie turystyki, biznesu, edukacji, przedsięwzięć o charakterze sportowym, kulturalnym, prospołecznym, proekologicznym oraz podnoszenie poziomu i jakości wewnętrznej współpracy społeczności Pienin i najbliższych okolic.

Copyright © s.m.art since 2004
Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w polityce plików cookie.X zamknij