Szczawnica: 8 milionów w budżecie na inwestycje, a może więcej

Fot. 2019.01.21 19:03 / news / czytano 950 / opinie 0

Na ostatniej Sesji Rady Miasta i Gminy Szczawnica została podjęta uchwała budżetowa na 2019 rok. Uzdrowisko planuje już nowe inwestycje, na które ma zamiar pozyskać środki.

Dochody budżetu Miasta i Gminy Szczawnica w roku 2019 mają wynosić 37 007 584 zł (97,26% planu dochodów roku 2018). Wydatki budżetu Miasta i Gminy Szczawnica na 2019 rok mają wynosić 37 004 584 zł (91,67% planu wydatków roku 2018). 

 

W zakresie wydatków majątkowych planuje się trakcie roku budżetowego 2019 złożenie wniosków o dofinansowanie kilku dodatkowych zadań inwestycyjnych, które nie zostały ujęte w projekcie budżetu, a które zostaną do niego wprowadzone z chwila pozytywnej weryfikacji złożonych wniosków i podpisaniu umów o dofinansowanie.

Planowane w najbliższych latach zadania inwestycje mogą zamknąć się ogólną kwotą w wysokości około 20 000 000 zł, przy czym kwota dofinansowania może wynieść nawet 15 200 000 zł (wkład własny na poziomie 24%). Poniżej prezentuje zestawienie potencjalnie możliwych do zrealizowania w 2019 roku oraz kolejnych latach budżetowych zadań inwestycyjnych, z uwzględnieniem poziomu ich dofinansowania:

1. Zagospodarowanie uzdrowiskowego centrum Szczawnicy etap I związanego z rewitalizacją przestrzeni publicznej – 6 100 000 zł (zadanie realizowane w latach 2019-2020, w roku 2019 dotacja 1 318 000 zł, wkład własny 330 000 zł),
2. Zagospodarowanie uzdrowiskowego centrum Szczawnicy etap II związanego z rewitalizacją przestrzeni publicznej – 3 500 000 zł (wniosek, dotacja 2 880 000 zł),
3. Uzdrowiska pogranicza polsko-słowackiego jako rozpoznawalny w skali Europy obszary realizacji turystyki zdrowotnej – budowa pętli rowerowej łączącej miejscowości uzdrowiskowe Doliny Popradu – 2 000 000 zł (dotacja 1 845 000 zł),
4. Zwiększenie atrakcyjności pogranicza polsko-słowackiego w Pieninach poprzez modernizację istniejącej infrastruktury turystycznej (przystań flisacka) – 2 400 000 zł (wniosek, dotacja 2 032 935 zł),
5. Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta i Gminy Szczawnica – wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych paliwa stałe – 1 587 512 zł ,
6. Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta i Gminy Szczawnica – wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych biomasa i paliwa gazowe – 1 447 488 zł (dotacja, wkład własny wydatki bieżące),
7. Odbudowa uszkodzonych schodów łączących ulicę Szalaya z Parkiem Górnym na odcinku w km 0+045 do 0+205 w Szczawnicy – 360 000 zł (po uzyskaniu dotacji 300 000 zł),
8. Przebudowa oraz budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Szczawnicy ul. Skotnicka – 250 000 zł,
9. Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych (przebudowa drogi powiatowej Szczawnica-Krościenko) – zadanie realizowane przez Powiat Nowotarski przy dofinansowaniu z budżetu Miasta i Gminy Szczawnica – 243 750 zł (druga rata 243 750 zł w roku 2020),
10. Innowacyjne przedszkole miejscem wszechstronnego rozwoju przedszkolaka na terenie Miasta i Gminy Szczawnica – 193 553 zł (dotacja 158 553 zł),
11. Odbudowa nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem Aleja Parkowa na odcinku w km 0+290 do 0+500 w Szczawnicy – 170 000 zł (po uzyskaniu dotacji 140 000 zł),
12. Dokumentacja projektowa budowy ścieżki pieszo – rowerowej od dolnej stacji PKL w kierunku Jaworek – 120 048 zł,
13. Odbudowa uszkodzonego korpusu drogi wraz z nawierzchnią Aleja Parkowa na odcinku w km 0+195 do 0+290 w Szczawnicy – 120 000 zł (po uzyskaniu dotacji 100 000 zł),
14. Odbudowa uszkodzonego korpusu drogi ulica Maćka Zza Ławy wraz z odwodnieniem na odcinku w kim 0+250 do 0+290 w Szczawnicy – 120 000 zł (po uzyskaniu dotacji 100 000 zł),
15. Odbudowa nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem ulica Połoniny na odcinku w km 0+466 do 0+938 w Szczawnicy – 120 000 zł (po uzyskaniu dotacji 100 000 zł),
16. Przebudowa nawierzchni betonowej ul. Skotnicka (kostka trylinka) – 100 000 zł,
17. Przebudowa nawierzchni drogi Zawodzie (odcinek górny) – 100 000 zł,
18. Budowa siłowni zewnętrznych Czarda, ścieżka pieszo rowerowa – 80 000 zł
(dokumentacja 20 000 zł),
19. Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do pól w Jaworkach – 70 000 zł (po uzyskaniu dofinansowania 30 000 zł),
20. Przebudowa kładki na potoku Skotnickim – 60 000 zł,
21. Budowa cmentarza komunalnego w Szlachtowej – 53 516 zł,
22. Zabezpieczenie korpusu drogi ul. Kunie (wodospad) – 50 000 zł,
23. Projekt budynku ośrodka zdrowia – 47 000 zł,
24. Naprawa poboczy ul. Czarna Woda – 31 938,29 zł (w ramach remontów bieżących),
25. Projekt sieci wodociągowej ul. Główna (Piaski) – 27 000 zł,
26. Budowa wodociągu w kierunku Cmentarza komunalnego (hydrant) – 25 000 zł,
27. Budowa przystanku Sewerynówka – 20 000 zł,
28. Budowa odwodnienia drogi ul. Pod Sadami (odcinek górny) – 20 000 zł.
Autor: oprac.red.
Dodaj do:


reklama

reklama

Nasi Partnerzy
Gmina Ochotnica Dolna Zwizek Podhalan w Polsce Miejski Ośrodek Kultury w Szczawnicy Moutain Touch
Polecane serwisy turystyczne
Pieniny Szczawnica Czorsztyn
Misja Pienińskiego Portalu Informacyjnego Pieninyinfo.pl;
Wspieranie turystyki, biznesu, edukacji, przedsięwzięć o charakterze sportowym, kulturalnym, prospołecznym, proekologicznym oraz podnoszenie poziomu i jakości wewnętrznej współpracy społeczności Pienin i najbliższych okolic.

Copyright © s.m.art since 2004
Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w polityce plików cookie.X zamknij