Wywiad z Grzegorzem Niezgodą burmistrzem Szczawnicy

Fot. 2014.11.04 12:37 / news / czytano 4532 / opinie 16

O mijającej kadencji, największych sukcesach i trudnościach oraz planach na przyszłość rozmawiamy z Grzegorzem Niezgodą, Burmistrzem Miasta i Gminy Szczawnica, starającym się o reelekcję w nadchodzących wyborach samorządowych. 

Pieninyinfo.pl: Panie Burmistrzu, kandyduje Pan po raz trzeci. Po ośmiu latach pracy na stanowisku burmistrza doświadczenie i znajomość specyfiki Szczawnicy ułatwia czy nie kierowanie nią?
G.N.: Doświadczenie i znajomość zagadnień w tym specyfiki naszego miasta z pewnością ułatwia sprawowanie funkcji Burmistrza. Ten okres czasu wiele mnie nauczył, poznałem zagadnienia i problemy. Pozwolił również mieszkańcom wyrobić sobie opinię na mój temat, a w wielu przypadkach nawiązać dobre osobiste relacje.

P: Cztery lata temu otrzymał Pan ponad 86% poparcie mieszkańców. Czym dla Pana jest ten wysoki wynik ostatnich wyborów?
G.N.: Wysoki wynik w 2010 roku był podsumowaniem i wyrażeniem aprobaty przez mieszkańców dla tego co udało się zrealizować w pierwszej kadencji. Mam nadzieję, że również lata 2010-2014 zostaną pozytywnie ocenione przez wyborców. Moja osoba gwarantuje w dalszym ciągu realizację propozycji inwestycji rozwojowych dla Szczawnicy, Jaworek i Szlachtowej. To już nie są takie same miejscowości jak w 2006 roku, wiele przedsięwzięć które zostały zrealizowane zmieniły nie tylko warunki życia ale również wizerunek naszej gminy.

P: W tych wyborach ma Pan dwoje kontrkandydatów. Jak Pan ich ocenia?
G.N.: Mam wyrobione zdanie w ich temacie i w temacie ich programów wyborczych, które zachowam dla siebie. Sposób prowadzenia kampanii wyborczej jest w naszych przypadkach zupełnie odmienny. Staram się dotrzeć do mieszkańców i podczas spotkań bezpośrednich tłumaczyć zagadnienia i przedstawiać sposoby rozwiązania pewnych spraw. Nad propozycjami wyborczymi pracowałem od pewnego czasu i jestem przygotowany do kampanii wyborczej dzięki czemu mam przewagę nad konkurencją.

P: Rozwój którego z sektorów dla władz samorządowych jest obecnie najważniejszy? Jakie są największe problemu miasta, które należałoby szybko rozwiązać?
G.N.: Zarządzając gminą zmierzamy się z problemami na co dzień i każdy z nich jest ważny. Dotykamy zagadnień dotyczących osób których sprawy dotyczą. Ze spraw strategicznych dla miasta do rozwiązania wymienię kwestie parkingu w centrum Szczawnicy. Staram się tłumaczyć z jakimi problemami w tym temacie musimy najpierw się zmierzyć i jaką drogę postępowania obrałem. Kwestia rozstrzygnięć spraw roszczeniowych będzie decydująca dla wizerunku Szczawnicy i możliwości rozwiązań  ruchu drogowego, zagospodarowania centrum.
Wniesienie sprawy sądowej dotyczącej komunalizacji terenu przy dolnej stacji PKL poprzez zasiedzenie jest wynikiem determinacji i zniecierpliwienia ciągnącymi się postępowaniami związanymi z roszczeniami. 

P: Na facebooku, na stronie KWW Rozwój Szczawnicy, znalazła się deklaracja, że cyt.„kandydat chce wraz ze swoim zapleczem oraz radnymi KWW Rozwój Szczawnicy kontynuować działania mające za cel stworzenie z naszej gminy perły na mapie uzdrowisk”. Jak wyborcy mają to zinterpretować?
G.N.: Startując w 2006 roku w wyborach samorządowych zdecydowaliśmy przyjąć nazwę naszego komitetu „Odnowa Szczawnicy”. Ponowne wybory w roku 2010 to KWW „Odnowa i Rozwój Szczawnicy”, a w tych wyborach „Rozwój Szczawnicy”. Duży nacisk związany z odbudową i umacnianiem wizerunku i miejsca Szczawnicy oraz nawiązanie do historycznych określeń naszego miasta jako „Perły Polskich Uzdrowisk” jest wizją realizowaną z sukcesem od 8 lat. Ten cel jest aktualny i skutecznie kreujemy nasz obraz jako miejscowość dynamicznie rozwijająca się, atrakcyjna turystycznie do której warto przyjechać i skorzystać z naszych walorów.
 
P: Co uznałby Pan za swój największy sukces w swojej dotychczasowej karierze, a co za największą porażkę?
G.N.: Realizacja wielu inwestycji i uznanie w wielu niezależnych rankingach to nie tylko sukces Burmistrza ale również mieszkańców. Dzisiaj nie pamiętamy już o problemach z dostawą wody, jesteśmy dumni z promenady spacerowej, Placu Dietla, doczekaliśmy się realizacji kanalizacji sanitarnej na Jaworkach i Szlachtowej oraz sieci wodociągowej na Jaworkach. Mnóstwo ważnych inwestycji których realizacja była jeszcze kilka lat temu niewyobrażalna dla mieszkańców a w którą wierzyłem i wspólnie z radnymi i moimi współpracownikami udało się zrealizować to niezaprzeczalny sukces.
Z pewnością uregulowania spraw własnościowych między miastem i spadkobiercami mają wpływ na wiele spraw i plany wspólnego rozwoju. Natomiast porażką jest, że rzutują na nasze wzajemne relacje i kierunki współpracy w których moglibyśmy kontynuować wspólne działania.

P: W biuletynie informacyjnym czytamy o inwestycjach zrealizowanych, ale i tych w trakcie realizacji. W fazie realizacji jest m.in. projekt budowlany hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum, ośrodka zdrowia, parkingu w Pieninach, komisariatu policji, lodowiska. Czy inwestycje te mają szanse zostać zrealizowane w kolejnej Pana kadencji?
G.N.: Kandydując na stanowisko Burmistrza głęboko wierzę, że uda się zrealizować wiele kolejnych inwestycji, a przede wszystkim te które zostały zaprojektowane i rozpoczęte w tej kadencji. Dysponowanie dokumentacją techniczną znacznie upraszczają składanie wniosków, ubieganie się o dofinansowanie. Każda kadencja to również pojawiające się nowe możliwości i nowe perspektywy do wykorzystania z których efektywnie czerpaliśmy środki finansowe realizując wcześniej nieplanowane inwestycje. 

P: W przypadku Pana zwycięstwa poziom zatrudnienia w urzędzie wzrośnie, czy raczej oszczędności i zmniejszenie liczby etatów?
G.N.: W czasie kampanii wyborczych są pytania które zawsze się pojawiają. Do takich należy pytanie związane z zatrudnieniem w Urzędzie. Jak w każdej dobrze prosperującej firmie również w Urzędzie zatrudnienie jest dostosowane do zadań które musimy realizować i wynika z ilości obowiązków.

P: Porozmawiajmy o programie wyborczym. Zagadnienie - Współdziałamy dla rozwoju. Ilość pieniędzy zainwestowanych przez Thermaleo Sp. z o.o. w infrastrukturę uzdrowiskową ma szansę przekroczyć tylko w przyszłym roku 30. milionowy budżet Miasta i Gminy Szczawnica, a do tej pory rocznie średnio spółka ta inwestowała ponad 15 mln złotych. O takim inwestorze okoliczne gminy mogą tylko pomarzyć. Pan w przypadku zwycięstwa planuje zorganizować spotkanie do 31.01.2015, na którym przedstawi w obecności mieszkańców i Rady Miejskiej swoje stanowisko w kwestii możliwości współpracy ze spadkobiercami hrabiego A. Stadnickiego. Nie lepiej byłoby takie spotkania organizować z samymi spadkobiercami, w cztery oczy „na co dzień” i pracować wspólnie nad rozwojem Szczawnicy?
G.N.: Jest takie powiedzenie, że „medal ma dwie strony”. Również nasze współdziałanie ma różne aspekty. Wspomniałem wcześniej o potencjalnych sprawach związanych z roszczeniami które są tą drugą stroną medalu. Natomiast Thermaleo absolutnie może spodziewać się z mojej strony pomocy przy realizacji inwestycji spółki. Rozwój Szczawnicy to również inwestycje prywatnych firm, które nie tylko zwiększają ofertę turystyczną, ale również dają nowe miejsca zatrudnienia. Mam nadzieję, że nowy Zakład Przyrodoleczniczy to inwestycja która będzie zrealizowana i będzie wizytówką nie tylko Szczawnicy ale i całego regionu pienińskiego.

P: Zagadnienie - Budujemy przyjazne miasto. Zapowiada Pan opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów przy SP w Szlachtowej i Jaworkach jako terenów rekreacyjno-sportowych. Będą konsultacje społeczne ?
G.N.: Stosowaliśmy już konsultacje społeczne chociażby przy realizacji programu solarnego, a w ostatnim okresie przy projekcie kanalizacji Jaworek i Szlachtowej lub przekazania budynku w Jaworkach na potrzeby Szkoły Muzycznej. Natomiast dobrym zwyczajem zostały wprowadzone spotkania Burmistrza podsumowujące i przedstawiające pewne zagadnienia które odbywają się corocznie w poszczególnych okręgach. Z propozycjami zagospodarowania wcześniej wymienionych miejsc będą przedstawione zainteresowanym mieszkańcom.

P: Zagadnienie – Dbamy o uzdrowisko ekologiczne. Jednym z przedstawionych w tym dziale zagadnień jest doprowadzenie sieci gazowej do Szczawnicy. Rozmowy z właścicielami gruntów przez które miałby przebiegać gazociąg już były, wielu jest przeciwnych, gdyż spowoduje to utratę możliwości budowania na wyznaczonym obszarze, obniży atrakcyjność i wartości ich działek. Jaka jest Pana konkretna propozycja na rozwiązanie tego problemu?
G.N.: Nie ma takiego problemu! Karpacki Dystrybutor Operacyjny będący inwestorem posiada projekt budowy wraz z pozwoleniem na budowę zakończony w roku 2013. Dokumentacja obejmuje zarówno sieć dosyłową jak i sieć rozdzielczą na terenie miasta i posłużyła do złożenia wniosku do Ministra Infrastruktury i Rozwoju w dniu 12 października tego roku. Operator sieci wzorem innych swoich projektów ubiega się o dofinansowanie tego zamierzenia ze środków budżetu państwa. Naszym sukcesem jest zaszczepienie tematu w 2009 roku i nakłonienie inwestora do przeznaczenia 3,5 mln złotych na przygotowanie dokumentacji. Nie wyobrażam sobie aby taki projekt mógł być projektem przeznaczonym na „półkę” chociażby biorąc pod uwagę już poniesione nakłady.

P: Zagadnienie – Rozwijamy sport i kulturę na miarę kurortu. Słyszy się, że szczawniczanie narzekają na jakość pozasezonowej oferty kulturalno-rozrywkowej w mieście. Czy planowane wzbogacenie oferty kulturalnej i sportowej to więcej imprez w wakacje i okresie ferii, czy poza sezonem?
G.N.: Z oferty w sezonie turystycznym głównie korzystają turyści i kuracjusze, a w mniejszym stopniu nasi mieszkańcy. Jest to dodatkowa oferta wzbogacająca ich pobyt i odpoczynek w Szczawnicy. Nowymi imprezami kulturalnymi w tym zakresie były w poprzednich latach Piknik Country, Warsztaty Muzycznej Owczarni czy chociażby Dni Polsko-Węgierskie. Kolejne propozycje do realizacji i wzbogacenia tej ofert to proponowany Festiwal Muzyki Folkowej w Szczawnicy, plener rzeźbiarko- malarski w okresie letnim na promenadzie, dodatkowe ogólnopolskie imprezy biegowe czy rowerowe planowane w naszym mieście.
Oferta poza sezonem turystycznym jest skierowana przede wszystkim dla naszych mieszkańców. Integracja przy okazji Pucharu Burmistrza w narciarstwie alpejskim, koncertach kolęd w naszych kościołach, benefisach i spotkaniach opłatkowych jest również ważnym elementem reprezentowania władz samorządowych doceniana przez szczawniczan.

P: Zagadnienie - Inwestujemy w zdrowie i bezpieczeństwo. Z czego wynika potrzeba budowy mieszkań socjalnych w Szlachtowej i gdzie miałby być one wybudowane?
G.N.: W ostatnim okresie udało się nam pomóc dwóm potrzebującym rodzinom, które nie dawały sobie rady z warunkami w jakich mieszkają. Przyznaliśmy wolne mieszkania i na bieżąco pomagamy poprzez Ośrodek Pomocy Społecznej. Nie zmienia to jednak faktu, że w kolejce do pomocy oczekują inne rodziny borykające się z podobnymi problemami, często wielodzietne. Obiekt z mieszkaniami socjalnymi jest bardzo potrzebny i powoli musimy również takie potrzeby zaspokajać.
 
P: Zadłużenie Miasta Szczawnicy osiąga maksymalny dopuszczalny poziom. Będzie Pan w stanie pozyskać odpowiednie środki na spełnienie obietnic wyborczych, bez możliwości zwiększania deficytu budżetowego, a na dużo większe przychody raczej nie ma co liczyć?
G.N.: Zadłużenie Szczawnicy było już głównym punktem kampanii wyborczej mojego kontrkandydata w 2010 roku. Sprawowałem funkcje przez kolejne cztery lata i na bieżąco korygowaliśmy nasze plany i możliwości finansowe kontrolując wskaźniki. Zrealizowaliśmy w latach 2010-2014 inwestycje o łącznej kwocie 62 mln złotych pozyskując ze źródeł zewnętrznych 48 mln zł. Brakujący wkład własny to wypracowane środki bieżące oraz niezbędne zobowiązania. Nasze zadłużenie od 2012 roku ulega systematycznemu zmniejszaniu, które jest wynikiem dużej dbałości o pozyskanie dochodów i dotacji, a z drugiej strony bieżącej kontroli wydatków.
Autor: mw
Dodaj do:


Ostatnie komentarze

xxx2014.11.11 20:11
Kochać to ja muszę żonę, lubić przyjaciół,a urzędnik państwowy jest od roboty a nie od mizdrzenia się do obywateli. Oceniam pracę P. Burmistrzach po efektach, po tym ilu turystów do nas przyjeżdża i po tym co o naszym pięknym mieście mówią. Nie bez znaczenia są również liczne nagrody i wyróżnienia( w tym na szczeblu krajowym a nawet międzynarodowym), które Miasto otrzymało w ostatnich latach. Ale widocznie z daleka lepiej widać!!!! Szczawniczanie! moi mili współmieszkańcy! cieszmy się się, że nasze miasto tak pięknie się rozwija, a jeśli uważacie inaczej przenieście się do Krościenka.
przyjaciel go go2014.11.06 20:11
zostawcie go w spokoju - -burmistrz to po prostu prostak więc nie oczekujcie żeby miał klasę i potrafił się zachować , wszystko za niego robią ludzie w urzędzie i to normalne. pustak jak się patrzy tylko każdy boi się to powiedzieć mu w oczy a za placami mówią nonstop a on myśli że mu kadzą
J.R.2014.11.05 12:11
Do Pani Zosi, Proszę Pani, z Panem Niezgodą widziałem się pierwszy raz od kilku lat,ale nie czuję się z tego powodu niedopieszczony. Serdeczności przy wymijaniu się na drodze wymieniamy i na tym koniec.Mnie to wystarcza.Przypuszczam,że Burmistrzowi też. Nie miałem do Niego póki co żadnej sprawy,On do mnie też nie,więc nie było powodu,żeby się spotykać, prywatnych kontaktów zaś nie utrzymujemy.Każdy robi co do niego należy i nie sądzę,żeby urzędnik państwowy musiał się wdzięczyć,jak panna na wydaniu do swoich wyborców.Co do kłaniania się,to zawsze kłaniam się pierwszy bez względu na wiek tego któremu się kłaniam,jeśli tylko zdążę. Mnie wystarczy,podobnie z resztą,jak Pani,że miasto wygląda ładnie i na każdym kroku czuje się rękę Gospodarza. Jeszcze jedno,Pani wie z kim polemizuje,ja nie,a chyba nie ma się czego wstydzić. Wszystkiego dobrego,Jacek Radecki.
obcy2014.11.05 11:11
Myślę, że nie jedna Gmina zazdrości Szczawnicy takiego włodarza jak p. Niezgoda
sąsiad2014.11.05 10:11
mi mówi dzień dobry
oj narzekacze2014.11.05 08:11
A ja jestem szara mieszkanka Szczawnicy i burmistrz mi sie klania. A pan Gacek?- tak byl mily , usmiechal sie, wszystko kazdemu obiecal i ..na tym koniec ;-)
do Zosia2014.11.05 08:11
To nie zmiana to jest właśnie nasz burmistrz. Do pana J.R. się uśmiecha i kłania bo to dentysta a szarego mieszkańca nie zauważa bo i po co ? Jaką ma z niego korzyść ? Jak to mówi stare polskie przysłowie "kruk krukowi oka nie wykole". Nie było to jak za burmistrza Gacka. Ten to dla każdego miał czas i do każdego zagadał i dobre słowo powiedział ale takich ludzi już dziś nie ma.
Zosia2014.11.05 07:11
Ogólnie nie mam nic do tego burmistrza bo dzieje się trochę, ale niech mi ktoś wytłumaczy , choćby np J.R. dlaczego Pan Grzegorz jako burmistrz który dziś chodzi po domach i nawołuje do głosowania na niego a przy tym jest tak milutki i cieplutki , uśmiechnięty, sympatyczny nie może być cały czas taki? Co jest maską? To jaki jest w stosunku do ludzi w tym podwładnych przez 4 lata czy to jaki jest przez ostatnie 3-4 tygodnie? Jako kobieta sporo od niego starsza nigdy nie słyszałam od niego "Dzień dobry" na ulicy, wręcz prowokuje by to jemu się kłaniano a tu nagle taka metamorfoza???? Po prostu jestem skołowana taka nagłą zmianą.
gimbaza2014.11.04 21:11
uważam, że warto zapoznać się z programem wyborczym pozostałych kandydatów na burmistrza. zapraszam na stronę http://zenonkasprzak.pl oraz na spotka nie z p. Kasprzakiem w czwartek (6.11.) o godzinie 18:00 w gimnazjum w szczawnicy P.S. adres strony należy wpisać w pasku adresu, gdyż google nie znajdzie tej strony
michalina;-)2014.11.04 20:11
Do Michal- jak tak samo? jest ci zle? przypomnij sobie jak bylo pare lat temu chocby z woda. Blablabla- nie sluchaj- czytaj i najlepiej ze zrozumieniem.

reklama

michal2014.11.04 20:11
Bla bla bla .....już nie moge tego słuchać...a dalej bedzie tak samo
J.R.2014.11.04 16:11
Panie Burmistrzu, bardzo dobra kampania.Mam na myśli osobistą rozmowę z wyborcami w ich domach.Przyjemnie się z Panem rozmawiało.Dobrze,że znalazł Pan czas w tym gorącym okresie. Życzę powodzenia.Może Pan liczyć na mój głos,moich bliskich i grona znajomych. Pozdrawiam, Jacek Radecki.
szczawniczanka2014.11.04 16:11
Brawo, Panie Burmistrzu! Wykorzystal Pan czas i mozliwosci.Oby tak dalej!
kolp2014.11.04 14:11
Znalazł się w dobrym miejscu w dobrym czasie i z dobrym doradcą jak zaczynał. taka prawda.
do wsi2014.11.04 13:11
My się też w końcu doczekamy kogoś o podobnej charyzmie nic się nie bój
niżnio wieś2014.11.04 13:11
uccie sie łońcuski ze gazdy sie nie przezywo p.burmistrzu kibicuje ponu
1

reklama

reklama

Nasi Partnerzy
Gmina Ochotnica Dolna Zwizek Podhalan w Polsce Miejski Ośrodek Kultury w Szczawnicy Moutain Touch
Polecane serwisy turystyczne
Pieniny Szczawnica Czorsztyn
Misja Pienińskiego Portalu Informacyjnego Pieninyinfo.pl;
Wspieranie turystyki, biznesu, edukacji, przedsięwzięć o charakterze sportowym, kulturalnym, prospołecznym, proekologicznym oraz podnoszenie poziomu i jakości wewnętrznej współpracy społeczności Pienin i najbliższych okolic.

Copyright © s.m.art since 2004
Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w polityce plików cookie.X zamknij