Krościenko: Jest dotacja na wymianę starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych

Fot. 2017.09.12 18:54 / news / czytano 1481 / opinie 0

Decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 01.09.2017 roku gminie Krościenko  przyznano  dotację w wysokości 1 062 064,99 zł na zadanie pn: Obniżenie poziomu niskiej emisji na terenie gminy Krościenko poprzez wymian źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych”. 

Wniosek na Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR został złożony w lutym 2017 r. i obejmuje dofinansowanie do wymiany 70 szt. niskosprawnych źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na nowe ekologiczne. Zakres tego wniosku to wymiana 50 szt. na biomasę (pelet )oraz 20 szt. na pompy ciepła.

Zgodnie z nowymi zasadami dofinansowania obowiązującymi od 28 sierpnia 2017 roku Zarząd Województwa Małopolskiego podniósł kwoty dofinansowania  i jednocześnie zróżnicował je w zależności od mocy grzewczej kotła. Dofinansowanie  na nowe urządzenie grzewcze  będzie przekazywane maksymalnie do wysokości mocy wynikającej z wyznaczonej w wyniku przeprowadzenia oceny energetycznej budynku i będzie odpowiednio wynosiło:
- 550 zł/kW dla zapotrzebowania do 10 kW mocy /łącznie) wyznaczonej w ocenie
- 500 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 10 kW do 15 kW mocy /łącznie) wyznaczonej w ocenie
-450 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 15 kW do 20 kW mocy /łącznie) wyznaczonej w ocenie
-400 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 20 kW  mocy /łącznie) wyznaczonej w ocenie
 
Maksymalna wielkość dofinansowania będzie wynosiła: 
- nie więcej niż 8 tys. zł/kocioł w przypadku budynku jednorodzinnego 
- nie więcej niż 10 tys. zł/kocioł w przypadku budynku wielorodzinnego, dla którego jest wprowadzane wspólne źródło ciepła dla więcej niż jednego lokalu; 
 
dofinansowanie do instalacji wewnętrznej: 
- maksymalnie do 6 tys. zł w przypadku budynku jednorodzinnego 
- do wielokrotności 6 tys. zł zgodnej z liczbą odrębnych lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym i nie więcej niż 80 zł/m2 ogrzewanej powierzchni 

Gmina w wyniku akcji promocyjnej  zebrała od mieszkańców gminy ok. 200 ankiet. Obecnie oczekujemy na zbiorcze wyniki ocen energetycznych budynków. Każdy wykonany audyt energetyczny musi być zaakceptowany i podpisany przez właściciela budynku,(audytor przedstawia i omawia z właścicielem/osobą upoważnioną wyniki oceny energetycznej, w tym w szczególności przedstawia obliczoną moc kotła, oraz wskazanie zakresu rzeczowego wykonania instalacji  lub informacja  o braku takiej konieczności).

Gmina udzieli mieszkańcom  dotacji celowej z budżetu gminy na realizację zadania inwestycyjnego na podstawie przyjętego przez Rade Gminy regulaminu określającego zasady udzielania dotacji. Na tej podstawie zostaną sporządzone umowy z mieszkańcami gminy.

Jak informuje Wójt Gminy Jan Dyda- gmina na początku 2017 roku złożyła także wniosek na wymianę niskosprawnych źródeł ciepła  w indywidualnych gospodarstwach domowych  do poddziałania  4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe),który obejmuje wymianę  100 szt. kotłów na paliwa stałe (węgiel kamienny-ekogroszek ) i wymianę  instalacji wewnętrznych w budynkach mieszkalnych. Do chwili obecnej trwa ocena wniosku.
Autor: Krystyna Kubik
Dodaj do:


reklama

reklama

Nasi Partnerzy
Gmina Ochotnica Dolna Zwizek Podhalan w Polsce Miejski Ośrodek Kultury w Szczawnicy Moutain Touch
Polecane serwisy turystyczne
Pieniny Szczawnica Czorsztyn
Misja Pienińskiego Portalu Informacyjnego Pieninyinfo.pl;
Wspieranie turystyki, biznesu, edukacji, przedsięwzięć o charakterze sportowym, kulturalnym, prospołecznym, proekologicznym oraz podnoszenie poziomu i jakości wewnętrznej współpracy społeczności Pienin i najbliższych okolic.

Copyright © s.m.art since 2004
Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w polityce plików cookie.X zamknij