Konkurs fotograficzny - Jezioro Czorsztyńskie - piękne miejsca

Fot. 2013.10.11 20:19 / news / czytano 1916 / opinie 0

Konkurs trwa do 30 października i skierowany jest do osób, które uczęszczają do szkół gimnazjalnych na terenie Gminy Łapsze Niżne oraz Gminy Czorsztyn.

Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie fotografie, wykonane nad Jeziorem Czorsztyńskim. Organizatorem jest Stowarzyszenie ŚWIT z siedzibą w Niedzicy. Regulamin konkursu;
 
1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie ŚWIT z siedzibą w Niedzicy, ul. św. Rozalii 9, 34-441 Niedzica. 
2. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie fotografie, wykonane nad Jeziorem Czorsztyńskim. 
3. Celem konkursu jest: 
- promowanie regionu Jeziora Czorsztyńskiego, 
- rozwijanie kreatywności fotograficznej, 
- pobudzanie wyobraźni przestrzennej, 
- wyłonienie 10 miejsc widokowych - 5 po stronie północnej Jeziora na terenie Gminy Czorsztyn oraz 5 po stronie południowej Jeziora na terenie Gminy Łapsze Niżne. 
4. Konkurs jest otwarty dla osób które uczęszczają do szkół gimnazjalnych na terenie gmin Łapsze Niżne i Czorsztyn. 
5. Każdy z autorów może nadesłać nie więcej niż 2 fotografie z podaniem miejsca, w którym zrobiono zdjęcie. 
6. Pliki prac powinny posiadać od 1 do 5 MB (megabajt) wielkości i być zapisane w formacie jpg, jpeg, gif, tiff, pdf. 
7. Przesłanie prac konkursowych odbywać się będzie poprzez pocztę e-mail na adres biuro@stowarzyszenieswit.pl. Dopuszczalne jest przesłanie linku do zdjęcia umieszczonego na serwisie hostingowym. Do wiadomości powinien być dołączony formularz zgłoszeniowy, do pobrania ze strony http://www.stowarzyszenieswit.pl w zakładce Konkurs. 
8. Fotografie, na których będą się znajdować wstawione jakiekolwiek znaki, cyfry, litery (np. daty) będą dyskwalifikowane. 
9. Przesłane pliki nie będą zwracane. Z chwilą przesłania zdjęcia, na organizatora przechodzą wszelkie własnościowe prawa autorskie do zdjęcia. 
10. Zdjęcia należy nadsyłać w terminie do 30 października 2013 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 10 listopada 2013 r. 
11. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora. 
12. Wszyscy uczestnicy zostaną powiadomieni o werdykcie jury drogą elektroniczną na adresy, z których przesłane zostały zdjęcia. 
13. Wręczenie nagród odbędzie się w terminie ustalonym przez organizatora. 
14. Nagrodzone prace wraz z danymi autorów będą opublikowane na stronie http://www.stowarzyszenieswit.pl 
15. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac o niskiej jakości technicznej, nie spełniających kryteriów tematycznych oraz nie spełniających innych wymienionych w regulaminie wymogów. 
16. Organizatorzy przewidują nagrodę główną konkursu, którym będzie tablet Samsung Galaxy Tab oraz pamiątkowe dyplomy dla wszystkich uczestników konkursu. Nagrody nie podlegają zamianie na inne ani zamianie na ekwiwalent pieniężny. 
17. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do jury konkursu. Żadne odwołania nie będą rozpatrywane. 
18. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie a także do przerwania lub odwołania konkursu bez podania przyczyny. 
 


Autor: Oprac. red.
Źródło: UG Czorsztyn, UG Łapsze Niżne
Dodaj do:


reklama

reklama

Nasi Partnerzy
Gmina Ochotnica Dolna Zwizek Podhalan w Polsce Miejski Ośrodek Kultury w Szczawnicy Moutain Touch
Polecane serwisy turystyczne
Pieniny Szczawnica Czorsztyn
Misja Pienińskiego Portalu Informacyjnego Pieninyinfo.pl;
Wspieranie turystyki, biznesu, edukacji, przedsięwzięć o charakterze sportowym, kulturalnym, prospołecznym, proekologicznym oraz podnoszenie poziomu i jakości wewnętrznej współpracy społeczności Pienin i najbliższych okolic.

Copyright © s.m.art since 2004
Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w polityce plików cookie.X zamknij