Odpowiedź na pozew rozwodowy - na czym polega? (art. sponsorowany)

Fot. 2021.01.17 19:56 / news / czytano 329 / opinie 0

Sprawy rozwodowe należą do najtrudniejszych z punktu widzenia osób uczestniczących w procesie.

Liczne emocje targające małżonkami często utrudniają im szybkie dojście do porozumienia, dlatego obecnie od powoda i pozwanego wymaga się wymiany pism przed pierwszą rozprawą. Ma to na celu poznanie żądań obu stron i rozpoczęcie między nimi dialogu, który ma ułatwić rozwiązanie małżeństwa.
 
1.Pozew rozwodowy a odpowiedź pozwanego
2.Co znajduje się w odpowiedzi na pozew rozwodowy?
 
Pozew rozwodowy jest składany w sądzie przez powoda, czyli małżonka, który żąda rozwiązania związku małżeńskiego z pozwanym. Pozwany ma obowiązek przygotować odpowiedź na pozew. Odpowiedź na pozew rozwodowy jest obligatoryjna od 7 listopada 2019 roku, a jej brak wiąże się z konsekwencjami. Dowiedz się więcej na ten temat.
 
Pozew rozwodowy a odpowiedź pozwanego
 
Pozwany ma obowiązek przygotować odpowiedź na pozew rozwodowy w ciągu dwóch tygodni od otrzymania wezwania z sądu. Brak przygotowania pisma wiąże się z możliwością wydania przez sąd wyroku niekorzystnego dla pozwanego. Podczas rozprawy bierze się wtedy pod uwagę wyłącznie argumenty przestawione przez powoda i dowody przez niego wniesione. Pozwany traci zatem prawo do kontrargumentacji.
 
Brak odpowiedzi na pozew rozwodowy może również wiązać się z orzeczeniem o winie za rozpad małżeństwa po stronie pozwanego bez poznawania jego stanowiska i wydaniem wyroku zaocznego. Obie sytuacje są zagrożeniem dla pozywanej strony, gdyż ich skutki mogą być jeszcze dalej idące. 
 
Co znajduje się w odpowiedzi na pozew rozwodowy?
 
Odpowiedź na pozew rozwodowy można przygotować wraz z prawnikiem lub samodzielnie na podstawie wzoru takiego jak https://jakwyjsczdlugow.pl/odpowiedz-na-pozew-rozwodowy-wzor-wypelniony/. W piśmie musi znaleźć się oznaczenie sądu, do którego ma ono trafić, oraz sygnatura akt sprawy. Pozwany w odpowiedzi umieszcza imiona i nazwiska stron oraz ewentualnych pełnomocników, a także określa, jaki rodzaj pisma przygotował (dokument musi zawierać informację, że jest to odpowiedź na pozew o rozwód).
 
Pismo przygotowane przez pozwanego małżonka dodatkowo zawiera oświadczenia, dowody na opisane okoliczności i listę załączników do odpowiedzi. Istotne jest również wskazanie, czy pozwany zgadza się na rozwód, gdyż ma prawo do wyrażenia sprzeciwu. Jeśli jednak chce zakończyć małżeństwo, powinien zaznaczyć, czy sąd ma orzec o winie za jego rozpad i kto powinien ją ponieść. 
 
W przypadku małżeństw posiadających małoletnie dzieci konieczne jest wskazanie w pozwie oraz w odpowiedzi swojego stosunku do powierzenia władzy rodzicielskiej nad nimi jednej ze stron. Możliwe jest również wnioskowanie o ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej, na co również powinien odpowiedzieć pozwany. Odpowiedź powinna w tym przypadku dotyczyć także ustalenia prawa do alimentów na dzieci i małżonka oraz ich wysokości. Ponadto pismo daje możliwość ustosunkowania się do sprawy kontaktów z dziećmi, zakresu korzystania ze wspólnej nieruchomości mieszkalnej, ustalania sposobu spłaty wspólnych zobowiązań kredytowych i dokonania podziału majątku. 
 
Ostatnim elementem odpowiedzi na pozew o rozwód jest uzasadnienie swojego stanowiska. W tej części szczegółowo opisuje się wszelkie okoliczności, które mogą mieć znaczenie w końcowym rozstrzygnięciu. Ważne jest zwłaszcza wskazanie faktów podnoszonych przez małżonka, jeśli posiadane przez pozwanego dowody potwierdzają ich odmienny przebieg. W ten sposób pozwany całościowo przedstawia swoją wersję wydarzeń, oczekiwania i roszczenia wobec drugiej strony bez konieczności przygotowywania odrębnego pozwu.
Dodaj do:


reklama

reklama

Nasi Partnerzy
Gmina Ochotnica Dolna Zwizek Podhalan w Polsce Miejski Ośrodek Kultury w Szczawnicy Moutain Touch
Polecane serwisy turystyczne
Pieniny Szczawnica Czorsztyn
Misja Pienińskiego Portalu Informacyjnego Pieninyinfo.pl;
Wspieranie turystyki, biznesu, edukacji, przedsięwzięć o charakterze sportowym, kulturalnym, prospołecznym, proekologicznym oraz podnoszenie poziomu i jakości wewnętrznej współpracy społeczności Pienin i najbliższych okolic.

Copyright © s.m.art since 2004
Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w polityce plików cookie.X zamknij