Znane są wyniki osiedlowych zebrań wyborczych w Szczawnicy

Fot. Arch. UMiG Szczawnica 2015.04.21 12:42 / news / czytano 5119 / opinie 0

W przeprowadzonych 10, 16 i 17 kwietnia br. głosowaniach na funkcję przewodniczącego zarządu osiedla Szczawnica Centrum, Wyżna oraz Niżna mieszkańcy zdecydowali o wyborze tych samych osób. 

Wybory, zgodnie ze statutami osiedli, zostały przeprowadzone w sposób tajny, przy pomocy kart do głosowania, w oddzielnych głosowaniach w wyborach przewodniczących osiedli i zarządów. Nad prawidłowością głosowania, czuwały wybrane spośród nie kandydujących uczestników zebrania komisje skrutacyjne, które także obliczyły wyniki głosowań.

Na Zebranie Wyborcze Osiedla Szczawnica Centrum, które odbyło się 10 kwietnia w Szkole Podstawowej Nr 1, przybyło 39 mieszkańców. Spośród mieszkańców, których zebrani zgłosili jako kandydatów na Przewodniczącego zarządu osiedla, zgodę na kandydowanie wyraziła jedynie Urszula Pałka, pełniąca tę funkcję w ubiegłej kadencji. W głosowaniu tajnym, za jej kandydaturą zostało oddanych 38 głosów, wobec czego Urszula Pałka została wybrana na Przewodniczącą Zarządu Osiedla. 

Na dwa pozostałe miejsca w Zarządzie Osiedla, zostało zgłoszonych czterech kandydatów: Tomasz Hamerski, Witold Majerczak, Grzegorz Węglarz i Mateusz Zachwieja. W głosowaniu, największą liczbę głosów otrzymali Tomasz Hamerski i Mateusz Zachwieja, którzy tym samym zostali wybrani na członków Zarządu Osiedla.

16 kwietnia w remizie OSP przy ul. Szalaya, odbyło się Zebranie Wyborcze Osiedla Szczawnica Wyżna. W zebraniu wzięło udział 67 mieszkańców Osiedla. O funkcję Przewodniczącego Zarządu osiedla ubiegało się czterech kandydatów: Agnieszka Ciesielka, Stanisław Ciesielka, Stanisław Mlak, Paweł Pluta (pełniący funkcję Przewodniczącego w minionej kadencji). Zdecydowaną większością głosów – 45, wybory wygrał Paweł Pluta, który funkcję Przewodniczącego Zarządu Osiedla będzie pełnił kolejną kadencję.
 
W wyborach dwóch członków Zarządu Osiedla, mieszkańcy zgłosili czterech kandydatów: Agnieszkę Ciesielkę, Józefa Ciesielkę, Franciszka Szczepaniaka, Tomasza Węglarza. W wyniku tajnego głosowania dokonanego przez obecnych na zebraniu mieszkańców, największą liczbę głosów uzyskali Franciszek Szczepaniak i Tomasz Węglarz, którzy weszli do Zarządu Osiedla.

Ostatnie z osiedlowych zebrań wyborczych, dla Osiedla Szczawnica Niżna, odbyło się 17 kwietnia br. w Gimnazjum Publicznym. Spośród kandydatów zgłoszonych przez mieszkańców, zgodę na kandydowanie w wyborach Przewodniczącego Zarządu Osiedla, wyrazili Monika Mastalska i Kazimierz Salamon – dotychczasowy Przewodniczący Zarządu. W wyborach zwyciężył Kazimierz Salamon uzyskując 19 głosów.
 
W wyborach członków Zarządu Osiedla, kandydowali: Wojciech Klimek, Monika Mastalska, Ewa Pawlik, Henryk Salamon, Henryk Weglarz. Największą liczbę głosów uzyskali Wojciech Klimek i Monika Mastalska, którzy tym samym zostali wybrani na członków Zarządu Osiedla.
Autor: Oprac. red.
Źródło: UMiG Szczawnica
Zdjęcia: Arch. UMiG Szczawnica
Dodaj do:


reklama

reklama

Nasi Partnerzy
Gmina Ochotnica Dolna Zwizek Podhalan w Polsce Miejski Ośrodek Kultury w Szczawnicy Moutain Touch Poxitel
Polecane serwisy turystyczne
Pieniny Szczawnica Czorsztyn
Misja Pienińskiego Portalu Informacyjnego Pieninyinfo.pl;
Wspieranie turystyki, biznesu, edukacji, przedsięwzięć o charakterze sportowym, kulturalnym, prospołecznym, proekologicznym oraz podnoszenie poziomu i jakości wewnętrznej współpracy społeczności Pienin i najbliższych okolic.

Copyright © MAPI
Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w polityce plików cookie.X zamknij