Uzdrowisko Szczawnica S.A kontra burmistrz Niezgoda - spór o ośrodek zdrowia

Fot. 2016.02.25 20:22 / news / czytano 3352 / opinie 0

Zarząd Uzdrowiska Szczawnica S.A. ostro komentuje wypowiedz Grzegorza Niezgody burmistrza Szczawnicy z ostatniej sesji Rady Miejskiej dotyczącą budowy ośrodka zdrowia. Zarząd twierdzi, że burmistrz w kilku kwestiach mija się z prawdą.

Sprawa dotyczy planowanego z inicjatywy szczawnickiego samorządu powstania Pienińskie Centrum Medyczne. Inwestycji, która ma być realizowana przez Sanatorium Budowlani w Szczawnicy i administrowana przez spółkę powołaną przez Miasto i Gminę Szczawnica. O planach budowy ośrodka zdrowia w Szczawnicy wielokrotnie informowało także Uzdrowisko Szczawnica w obiekcie willa Temida. Nasuwa się zatem pytanie, czy w Szczawnicy powstaną dwa ośrodki zdrowia?

Wypowiedź burmistrza Szczawnicy podczas ostatniego posiedzenia Rady Miejskiej została zawarta w artykule Niezgoda: Budowa ośrodka zdrowia jest podyktowana potrzebą społeczną a nie chęcią zarabiania. W swojej wypowiedzi burmistrz zaznaczył, że Uzdrowisko Szczawnica S.A., dawno powinno było zadbać o organizację centrum medycznego w Szczawnicy i mimo zapowiedzi, do tej pory się tego nie podjęło. Słowa te spowodowały, że do naszej redakcji wpłynęło oficjalne stanowisko spółki Uzdrowisko Szczawnica. Całość pisma publikujemy poniżej:

Zarząd Uzdrowiska Szczawnica S.A. w odpowiedzi na wypowiedź Burmistrza Grzegorza Niezgody dla portalu Pieninyinfo.pl z dnia 16.02.2016 roku uprzejmie informuje:

„Pan Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica i Przewodniczący Rady Miejskiej w marcu 2015 roku brali udział w spotkaniu zainicjowanym przez Przedstawiciela Właściciela Uzdrowiska Szczawnica S.A. będącego równocześnie Przewodniczącym Rady Nadzorczej i Członka Zarządu Uzdrowiska Szczawnica S.A., na którym oficjalnie poinformowano przedstawicieli Miasta o planach Spółki Uzdrowisko Szczawnica S.A. w zakresie realizacji centrum medycznego obejmującego POZ – podstawową opiekę zdrowotną oraz AOS – ambulatoryjną opiekę specjalistyczną w obiekcie TEMIDA. Na niniejszym spotkaniu przedstawiciele Uzdrowiska Szczawnica S.A. sugerowali Panu Burmistrzowi oraz Panu Przewodniczącemu Rady Miejskiej, iż realizacja dwóch takich samych jednostek w gminie Szczawnica jest nieuzasadniona. Ponadto przedstawiciele Spółki Uzdrowisko Szczawnica S.A. stwierdzili, że Spółka jako podmiot wykwalifikowany w prowadzeniu działalności leczniczej wydaje się być podmiotem właściwym dla prowadzenia tej działalności. Przedstawiciele Miasta i Gminy Szczawnica stwierdzili jednak, że łączy już ich umowa z prywatnym inwestorem i nie planują się wycofać z realizacji zamierzonej inwestycji. 

Proces inwestycyjny dla danego projektu w obiekcie Temida jest w trakcie realizacji. Zarząd Uzdrowiska Szczawnica S.A. dla tego przedsięwzięcia złożył kartę projektu subregionalnego w ramach poddziałania 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR w ramach RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Zgodnie z dokonaną kwalifikacją merytoryczną Forum Subregionalnego Podhalańskiego podczas posiedzenia w dniu 22.01.2016r., karta projektu nr RPOWM/SPR/POD/2015/4.3.2/23 pod nazwą „Głęboka modernizacja energetyczna budynku willi Temida, celem oferowania usług w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej w gminie Szczawnica” uzyskała pozytywną opinię merytoryczną i tym sposobem Uzdrowisko Szczawnica S.A. jest uprawnione w sposób wyłączny do ubiegania się o wsparcie w trybie konkursowym w ramach naboru zamkniętego. Należy zaznaczyć, że Pan Burmistrz Grzegorz Niezgoda jest członkiem Forum Subregionalnego i posiada pełną wiedzę na ten temat. 

Zarząd Uzdrowiska Szczawnica S.A. wyraża więc swoje głębokie zdziwienie wypowiedzią Pana Burmistrza odnośnie realizacji bądź braku realizacji i rzekomych „ostatnich doniesień” dotyczących inwestycji w obiekcie Temida, o których Pan Burmistrz Grzegorz Niezgoda już dawno został poinformowany. Zarząd Uzdrowiska Szczawnica S.A. zwraca także uwagę na fakt, że Pan Burmistrz Grzegorz Niezgoda wybierając inwestora dla realizacji swojego projektu nigdy nie zwrócił się do Zarządu Spółki Uzdrowisko Szczawnica S.A. będącej podmiotem leczniczym i realizującej różne zakresy świadczeń medycznych, z pytaniem o ewentualną współpracę w zakresie wspólnej realizacji inwestycji.

Zarząd Uzdrowiska Szczawnica S.A. podtrzymuje chęć dalszej realizacji zamierzenia w obiekcie Willi Temida jednocześnie zwracając  uwagę, że planowane funkcjonowanie dwóch podmiotów w Gminie Szczawnica, ubiegających się o świadczenia z zakresu POZ i AOS wg. Spółki nie ma uzasadnienia. Jednocześnie Zarząd Uzdrowiska Szczawnica S.A. wyraża zainteresowanie współpracą z Panem Burmistrzem na podobnych zasadach jak przyjęte wobec prywatnego inwestora Spa Budowlani zarówno przy modernizacji obiektu Temida, jak również i innych obiektów, które są w posiadaniu Spółki, a wymagają remontu bądź modernizacji”. 

Zarząd Uzdrowiska Szczawnica S.A.
Autor: Oprac. red.
Dodaj do:


reklama

reklama

Nasi Partnerzy
Gmina Ochotnica Dolna Zwizek Podhalan w Polsce Miejski Ośrodek Kultury w Szczawnicy Moutain Touch
Polecane serwisy turystyczne
Pieniny Szczawnica Czorsztyn
Misja Pienińskiego Portalu Informacyjnego Pieninyinfo.pl;
Wspieranie turystyki, biznesu, edukacji, przedsięwzięć o charakterze sportowym, kulturalnym, prospołecznym, proekologicznym oraz podnoszenie poziomu i jakości wewnętrznej współpracy społeczności Pienin i najbliższych okolic.

Copyright © s.m.art since 2004
Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w polityce plików cookie.X zamknij