Nauczyciele z Pienin doskonalą się ze środków Unii Europejskiej

Fot. Arch. Organizatora 2014.03.13 18:10 / news / czytano 4079 / opinie 0

Spośród 93 zrekrutowanych placówek do projektu pn. „Pilotaż sukcesem zmian”,  7 z nich stanowią szkoły znajdujące się na terenie Gminy Krościenko n/D oraz Szczawnicy.

W realizowanym od 1 sierpnia 2013 r. przez Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Nowym Targu projekcie pn. „Pilotaż sukcesem zmian” Priorytet III Wysoka jakość systemu oświat, Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego bierze udział 90 szkół i 3 przedszkola z Powiatu Nowotarskiego. 

Celem głównym projektu jest poprawa jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli poprzez kompleksowe wsparcie spójne z potrzebami 93 szkół/przedszkoli Powiatu Nowotarskiego od 01.08.2013 r. do 31.07.2015 r. Spośród 93 zrekrutowanych placówek 7 z nich stanowią szkoły znajdujące się na terenie Pienin: Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Krośnicy, którą „opiekuje się” Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji (SORE) – p. Jadwiga Jurkowska; Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Krościenku nad Dunajcem, Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Zespole Szkół w Krościenku nad Dunajcem oraz Technikum im. Prof. W. Szafera w Zespole Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku nad Dunajcem,  którymi „opiekuje się” Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji (SORE) - Agnieszka Stanaszek; Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Warszawy w Grywałdzie, Publiczne Gimnazjum im. ks. prof. J. Tischnera w Szczawnicy oraz Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krościenku nad Dunajcem, którymi „opiekuje się” Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji (SORE) - Robert Dębski. 

Przy wsparciu Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji (SORE) w każdej ze szkół i przedszkoli od 2 września 2013 r. przeprowadzona została diagnoza potrzeb. Dzięki niej możliwe było wyłonienie konkretnego obszaru doskonalenia. Na podstawie oferty wybranej spośród 24 opracowanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, dla każdej placówki zbudowano Roczne Plany Wspomagania (RPW), które szkoły/przedszkola realizują w roku szkolnym 2013/2014. Za przeprowadzenie form doskonalenia odpowiada wyłoniona w przetargu Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli w Rabce – Zdroju.

Aktualnie szkoły kończą cykl spotkań doskonalących prowadzonych przez ekspertów zewnętrznych i rozpoczynają wdrażanie nowo nabytych umiejętności do praktyki szkolnej, wspierani przez SORE podczas konsultacji indywidualnych. W ramach tegoż projektu wdrożeniowego Powiat Nowotarski utworzył 4 tematycznie różne sieci współpracy i samokształcenia o charakterze przedmiotowym i problemowym: sieć współpracy i samokształcenia dyrektorów szkół i przedszkoli, sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli przedmiotów humanistycznych, sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli przedmiotów matematyczno - przyrodniczych oraz sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli wychowawców. Pracą każdej sieci kieruje koordynator sieci. Uczestnicy sieci współpracy i samokształcenia początkiem marca rozpoczęli cykl spotkań z ekspertami zewnętrznymi z Krakowskiego Instytutu Rozwoju Edukacji wyłonionego w procedurze przetargowej. Podczas spotkań w ramach sieci następuje wymiana doświadczeń oraz wspólne rozwiązywanie problemów, pozwalające nauczycielom i dyrektorom spojrzeć na trudności z różnych perspektyw. Sieci stanowią doskonałe uzupełnienie dotychczas stosowanych form doskonalenia nauczycieli, tj. szkolenia, warsztaty, spotkania zespołów przedmiotowych. 
 
Więcej informacji na temat projektu i poszczególnych etapów jego realizacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej projektu: www.pore.nowotarski.pl
Autor: Oprac. red.
Zdjęcia: Arch. Organizatora
Dodaj do:


reklama

reklama

Nasi Partnerzy
Gmina Ochotnica Dolna Zwizek Podhalan w Polsce Miejski Ośrodek Kultury w Szczawnicy Moutain Touch Poxitel
Polecane serwisy turystyczne
Pieniny Szczawnica Czorsztyn
Misja Pienińskiego Portalu Informacyjnego Pieninyinfo.pl;
Wspieranie turystyki, biznesu, edukacji, przedsięwzięć o charakterze sportowym, kulturalnym, prospołecznym, proekologicznym oraz podnoszenie poziomu i jakości wewnętrznej współpracy społeczności Pienin i najbliższych okolic.

Copyright © MAPI
Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w polityce plików cookie.X zamknij