Gmina Krościenko nad Dunajcem ukarana, straciła prawie pół miliona złotych dofinansowania

Fot. Magdalena Wojtarowicz 2020.06.21 11:27 / news / czytano 3265 / opinie 0

Podczas kontroli zamówień publicznych stwierdzono naruszenie w zakresie wyboru najkorzystniejszej oferty. Kara dotyczy trwającej inwestycji rozbudowy zabytkowego ratusza oraz zaplanowanej budowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. 

Wybrane w obu przetargach oferty wykonawcy powinny zostać odrzucone, ponieważ nie spełniały wszystkich wymogów. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego w ramach kontroli przyznała karę (korektę finansową) powodującą obniżenie o 10% kosztów kwalifikowanych objętych umową z wykonawcą w przypadku inwestycji rewitalizacji ratusza oraz płyty rynku i o 5% w przypadku PSZOK. W sumie kara opiewa na kwotę około 450 tysięcy złotych.
 
- W ramach kontroli w zakresie zamówień publicznych projektów Gminy Krościenko nad Dunajcem stwierdziła naruszenia skutkujące pomniejszeniem/korektą finansową na dwóch postępowaniach. W warunku udziału w postępowaniu Zamawiający wymagał dysponowania przez wykonawcę Kierownikiem Budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. Osoba przedstawiona przez wykonawcę w ofercie, która została uznana za najkorzystniejszą, posiada uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, lecz  legitymuje się wykształceniem „technika budowlanego” - tłumaczy Justyna Satora Podinspektor Biura Prasowego Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego.

Z uwagi na wykształcenie jakie posiada ww. osoba nie można uznać, że posiada ona uprawnienia bez ograniczeń, gdyż tylko osoby posiadające wyższe wykształcenie techniczne mogą uzyskać uprawnienia bez ograniczeń. Podczas kontroli stwierdzono naruszenie w zakresie wyboru, jako najkorzystniejszej oferty podlegającej odrzuceniu i tym samym wybór oferty wykonawcy podlegającego wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
 
W konsekwencji Gmina Krościenko nad Dunajcem będzie musiała wygospodarować kwotę około 450 tysięcy złotych ze środków własnych lub dodatkowego kredytu. Przykładowo za taką kwotę można wykonać ponad 1100 mb kanalizacji, przy średniej cenie 400 złotych za mb.
 
Wysokość pomniejszenia/korekty finansowej wynika z Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r., w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień, w brzmieniu określonym przez nowelizację z dnia 22 lutego 2017 r. Dz.U.2017.615).
Autor: mw
Zdjęcia: Magdalena Wojtarowicz
Dodaj do:


reklama

reklama

Nasi Partnerzy
Gmina Ochotnica Dolna Zwizek Podhalan w Polsce Miejski Ośrodek Kultury w Szczawnicy Moutain Touch
Polecane serwisy turystyczne
Pieniny Szczawnica Czorsztyn
Misja Pienińskiego Portalu Informacyjnego Pieninyinfo.pl;
Wspieranie turystyki, biznesu, edukacji, przedsięwzięć o charakterze sportowym, kulturalnym, prospołecznym, proekologicznym oraz podnoszenie poziomu i jakości wewnętrznej współpracy społeczności Pienin i najbliższych okolic.

Copyright © s.m.art since 2004
Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w polityce plików cookie.X zamknij