Pobór opłaty uzdrowiskowej i zasady kontroli podatkowej

Fot. 2013.05.09 13:05 / news / czytano 3632 / opinie 0

W dniu 30 kwietnia br. odbyło się spotkanie o charakterze szkoleniowo – instruktażowym, na które zostały zaproszone firmy i  osoby prowadzące usługi hotelarskie oraz działalność gospodarczą w zakresie wynajmu pokoi.

Spotkanie zostało zorganizowane w związku z licznymi wątpliwościami przedsiębiorców i osób fizycznych – w zakresie  prawidłowego stosowania prawa podatkowego m.in. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy Ordynacja  podatkowa i in.
 
Pierwsza część spotkania - poświęcona była tematyce dotyczącej poboru opłaty uzdrowiskowej, w kontekście zmiany ustawy o ewidencji ludności znoszącej obowiązek zameldowania na pobyt czasowy. Pani Maria Kowalik, będąca specjalistą prawa podatkowego, finansowego i rachunkowości jak również praktykiem zajmującym się od wielu lat problematyką podatkową oraz byłym pracownikiem Izby Skarbowej, Urzędu Skarbowego oraz członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego – przybliżyła zebranym istotę opłaty uzdrowiskowej, zasady jej ustalania i poboru oraz pojęcie inkasenta w świetle ustawy Ordynacja podatkowa. Pani  Kowalik – powołując się na pismo Ministerstwa Finansów z dnia 29 października 2001 r. (znak: LK­1302/LP/01/IP) podkreśliła również brak zależności powstania obowiązku zapłaty opłaty uzdrowiskowej od warunku spełnienia wymogów innych ustaw. W związku z czym nie ma podstaw prawnych, by przy ustalaniu osób zobowiązanych do zapłaty opłaty uzdrowiskowej powoływać się wyłącznie na przepisy ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych regulującej obowiązki meldunkowe obywateli polskich i cudzoziemców. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych nie zawiera również żadnych uregulowań co do czasu pobytu, od którego uzależniony jest obowiązek zapłaty opłaty miejscowej. W konsekwencji oznacza to, że obowiązek zapłaty opłaty miejscowej dotyczy także osób, na które nie zostały nałożone obowiązki meldunkowe.

Druga część spotkania obejmowała swym zakresem wystąpienie Pana Zdzisława Cięciela – Zastępcę Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nowym Targu – prezentującego zagadnienia związane z kompetencjami tego organu podatkowego, w szczególności zasady opodatkowywania przychodów pochodzących z działalności gospodarczej oraz zasady przeprowadzania kontroli podatkowej. 

Wiele pytań skierowanych do przedstawiciela Urzędu Skarbowego świadczyło o dużym zainteresowaniu w/w tematami.
 
Kończąc spotkanie Burmistrz Miasta i Gminy – Grzegorz Niezgoda podkreślił, że wielkość opłaty uzdrowiskowej podwojona (o środki liczone od kwoty wpływu do budżetu) o środki otrzymywane w formie dotacji Budżetu Państwa na zadania związane z utrzymaniem funkcji uzdrowiskowych gminy, co oznacza, że w efekcie środki te wracają  do poborców opłaty uzdrowiskowej w postaci większej liczby turystów coraz chętniej odwiedzających naszą gminę.
 
Dziękując za przybycie wszystkim uczestnikom spotkania Burmistrz zadeklarował również możliwość organizacji podobnych spotkań w przyszłości  - także z innymi instytucjami - w miarę występowania takich potrzeb.
Autor: Oprac. red.
Źródło: UMiG Szczawnica
Dodaj do:


reklama

reklama

Nasi Partnerzy
Gmina Ochotnica Dolna Zwizek Podhalan w Polsce Miejski Ośrodek Kultury w Szczawnicy Moutain Touch
Polecane serwisy turystyczne
Pieniny Szczawnica Czorsztyn
Misja Pienińskiego Portalu Informacyjnego Pieninyinfo.pl;
Wspieranie turystyki, biznesu, edukacji, przedsięwzięć o charakterze sportowym, kulturalnym, prospołecznym, proekologicznym oraz podnoszenie poziomu i jakości wewnętrznej współpracy społeczności Pienin i najbliższych okolic.

Copyright © s.m.art since 2004
Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w polityce plików cookie.X zamknij