Trzecie spotkanie Niezgody z mieszkańcami

Fot. Magdalena Wojtarowicz 2013.04.14 18:27 / news / czytano 2613 / opinie 0

W niedzielne popołudnie burmistrz Grzegorz Niezgoda spotkał się z mieszkańcami Szlachtowej. W blisko dwugodzinnym spotkaniu wzięło udział kilkadziesiąt osób.

Dzisiejsze spotkanie przebiegało według zaplanowanego schematu. Burmistrz powiedział o inwestycjach zrealizowanych w 2012 roku, o nowym systemie gospodarki odpadami  w Mieście i Gminie Szczawnica oraz o planie zagospodarowania przestrzennego dla Szlachtowej. 

Inwestycje wykonane: poprawienie nawierzchni dróg asfaltowych z programu „Odnowa centrum wsi Szlachtowa” (współfinansowany przez Unię Europejską) oraz budowa chodników. Remont nawierzchni ulic: Jana Pawła II, Wspólnej, Sielskiej. Z pozostałych inwestycji zrealizowanych: opracowanie dokumentacji budowlanej na most w Malinowie, wykonanie dokumentacji technicznej dla mostu na potoku Sielskim, naprawa tablic z nazwami ulic,  wykonanie wentylacji mechanicznej  w Szkole Podstawowej i budowa cmentarza komunalnego w Szczawnicy – Szlachtowej  za kwotę ponad 278 tys. złotych.

W drugim punkcie spotkania zastępca burmistrza Tomasz Moskalik przybliżył mieszkańcom ustawę śmieciową, która wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2013 roku. System odbioru śmieci segregowanych i niesegregowanych będzie podobny do tego, który funkcjonował dotychczas w Szczawnicy. - Chcielibyśmy zachować ten system z tego względu, że to się sprawdzało – podkreślił Moskalik. Śmieci wielkogabarytowe, opony, zużyty sprzęt AGD będą przyjmowane we wskazanym miejscu lub odbierane w podobny sposób jak dotychczas.

- Jest wyłoniony wykonawca, który opracowuje plan zagospodarowania przestrzennego, plan ten jest na bieżąco uzgadniany z nami w zakresie przeznaczenia terenów, ale również opiniowany przez różne instytucje. Jego ostateczny wygląd jaki zaproponujemy my jako samorząd musi odpowiadać wytycznym, które są nam narzucane. - powiedział Niezgoda poruszając kwestię planu zagospodarowania przestrzennego dla Szlachtowej.  Szczególną uwagę zwrócił na problem przekwalifikowania terenów rolnych na budowlane o które wnioskowali mieszkańcy. Jak podkreślił – czasami takie zmiany są nierealne do wprowadzenia, gdyż uniemożliwia je ochrona przyrody.  Istotną kwestią jest też wyznaczenie dróg dojazdowych do posesji jak i terenów rolnych. - Na pewno w tym roku ten plan zostanie wyłożony do wglądu – zadeklarował burmistrz.

W planach inwestycyjnych na rok 2013 wymieniono: przebudowę mostu na potoku Sielskim, która realizowana będzie wspólnie ze Starostwem Powiatowym.  Koszt przebudowy ma wynieść około 3 mln. złotych, Szczawnica ma przeznaczyć na ten remont 750 tys. złotych z własnego budżetu . Pozostała część sfinansowana będzie z rezerwy budżetowej państwa 1,5 mln złotych oraz ze środków Starostwa 750 tys. złotych. Na ten rok planowane jest dokończenie budowy cmentarza komunalnego w Szlachtowej a kwota zabezpieczona na ten cel w budżecie miasta wynosi 500 tys. złotych. Burmistrz mówił o projekcie realizowanym wspólnie z gminą Leśnica w ramach Programu Współpracy Transgranicznej. „System międzynarodowej informacji turystycznej dla Miasta Szczawnica” będzie polegał na oznakowaniu turystycznym na terenie Miasta i Gminy Szczawnica. Sieć zainstalowanych drogowskazów będzie odsyłała turystów do ciekawych i ważnych miejsc w regionie. Pozostałe zaplanowane wydatki to: wznowienie punktów granicznych dla działek dróg gminnych w Szlachtowej, wykonanie ogrzewania w lokalu komunalnym, zajęcia w ramach profilaktyki przeciwalkoholowej dla mieszkańców Jaworek i Szlachtowej. 

Podczas spotkania nie zabrakło pytań o remont kładki/mostu na Suchą Górę, na który nie ma środków w budżecie miasta. Mieszkańcy pytali w jaki sposób mają przez niego przejeżdżać , jak zwozić drzewo, jak dojeżdżać do pól. Padały pytania o drogi polne zniszczone przez ostatnią powódź. - Znamy potrzeby Szlachtowej i Jaworek i staramy się je realizować według planu i potrzeb, które są najbardziej pilne. – powiedział Niezgoda. Sporne kwestie pomagał wyjaśniać  Przewodniczący Rady Miasta – Kazimierz Zachwieja. Mieszkańcy zwrócili burmistrzowi uwagę na fatalny stan dróg, niepunktualność liniowych busów jeżdżących na trasie Szczawnica – Jaworki, pytali czy planowana jest likwidacja szkoły w Szlachtowej, czy prawdą jest, że miasto będzie budowało halę sportową przy szczawnickim gimnazjum. Pytanie to zadane było z uwagi na to, iż w Szkole Podstawowej w Szlachtowej zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są obecnie na korytarzu szkolnym.

Autor: mw
Zdjęcia: Magdalena Wojtarowicz
Dodaj do:


reklama

reklama

Nasi Partnerzy
Gmina Ochotnica Dolna Zwizek Podhalan w Polsce Miejski Ośrodek Kultury w Szczawnicy Moutain Touch
Polecane serwisy turystyczne
Pieniny Szczawnica Czorsztyn
Misja Pienińskiego Portalu Informacyjnego Pieninyinfo.pl;
Wspieranie turystyki, biznesu, edukacji, przedsięwzięć o charakterze sportowym, kulturalnym, prospołecznym, proekologicznym oraz podnoszenie poziomu i jakości wewnętrznej współpracy społeczności Pienin i najbliższych okolic.

Copyright © s.m.art since 2004
Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w polityce plików cookie.X zamknij